Mýty 360stupňové zpětné vazby

Ilustrační snímek

Zavádění procesu 360stupňové zpětné vazby je náročný projekt, který vyžaduje pečlivé plánování a komunikaci. Pokud jej totiž špatně naplánujete nebo zavedete ze špatných důvodů, přinese vám více škody než užitku. Dejte si proto pozor na následující mýty, které 360stupňovou zpětnou vazbu obklopují.

1. mýtus: 360stupňová zpětná vazba je ideální nástroj pro odhalování nedostatečně výkonných pracovníků

Ve skutečnosti by se k řešení výkonnostních problémů neměla vůbec používat. Poskytování zpětné vazby za účelem zlepšení výkonnosti je prací manažera. Negativní zpětná vazba od více hodnotitelů příjemce spíše nepříjemně překvapí a rozčílí, než aby vyřešila jeho výkonnostní nedostatky.

2. mýtus: Zpětnou vazbu umí předávat každý, není třeba nikoho školit

Většina lidí ve skutečnosti neumí formulovat zpětnou vazbu jasně, konkrétně popsat chování, které by se mělo změnit. Výsledkem pak je, že ani příjemci ze zpětné vazby nepoznají, co mají změnit, a propadají frustraci. Než proto začnete s hodnocením, vyškolte účastníky v tom, jak správně předávat zpětnou vazbu.

3. mýtus: 360stupňová zpětná vazba je ideální nástroj pro zapojení nového manažera do týmu

Ve skutečnosti je hodnota zpětné vazby v přímé úměře s délkou vztahu s tím, koho hodnotíme. Znají-li zaměstnanci svého manažera kratší dobu než půl roku, mohou jej hodnotit jen na základě dílčích ukázek chování, jejichž výpovědní hodnota může být různá.

4. mýtus: Program 360stupňové zpětné vazby lze zrealizovat za měsíc

Rozeslat dotazníky, přimět účastníky k odpovědím, vytisknout zprávu a zaslat ji nadřízeným, aby zavedli požadované změny, ve skutečnosti nestačí. Jen velmi málo lidí totiž dokáže samostatně interpretovat výsledky hodnocení a stanovit rozvojové cíle. Na místě je proto využití interních či externích koučů, kteří manažerům pomohou.

5. mýtus: 360stupňová zpětná vazba poslouží jako hodnocení výkonnosti, když ve firmě jiný nefunguje

Pokud manažeři ve vaší firmě neznají nebo odmítají stávající systém hodnocení výkonnosti, dopadne stejně i 360stupňová zpětná vazba. Oba tyto systémy by měly fungovat společně, nikoli se vzájemně zastupovat. Zatímco hodnocení výkonnosti hledí zpět, 360stupňová zpětná vazba hledí dopředu.

-kk-

Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com