Mzdy se na konci minulého roku v meziročním srovnání zvýšily o 6,4 %. Je vaše odměňování stále konkurenceschopné?

Přestože ČR bojuje již rok s pandemií viru Covid-19, ve 4. čtvrtletí 2020 vzrostla meziročně hrubá měsíční mzda v podnikatelském sektoru o 6,4 % a dosáhla hodnoty 39 818 Kč. Medián hrubé měsíční mzdy dosáhl úrovně 33 234 Kč. Nárůsty v platové sféře jsou ještě výraznější. Vyplývá to z dat zveřejněných v Informačním systému o průměrném výdělku (ISPV), který společnost TREXIMA zpracovává pro MPSV ČR.

Ilustrační snímek

Vzhledem k růstu mezd i během koronavirové pandemie se může řada firem ptát, zda jsou jejich mzdy na českém trhu stále konkurenceschopné a dostatečně motivační pro nábor nových zaměstnanců a stabilizaci stávajících. „Našim klientům nabízíme produkt Mzdový benchmarking, který umožňuje srovnání mezd v rámci ČR, krajů i konkrétních pozic. Firma získá přesná data o tom, jak si v odměňování stojí v porovnání s konkurencí,“ vysvětluje Ing. Pavel Puff, obchodní ředitel společnosti TREXIMA.

Koronavirová pandemie se na trhu práce projevila zpomalením růstu výše průměrné mzdy, doprovázeným poklesem počtu zaměstnanců; v podnikatelské sféře byl ve 4. čtvrtletí 2020 zaznamenán meziroční pokles o 162,9 tisíc, tedy o 5,2 %. Dopad na jednotlivá odvětví je ovlivňován působením vládních protikoronavirových opatření. Největší propad postihl očekávaně především odvětví „ubytování, stravování a pohostinství“ a „kulturní, zábavní a rekreační činnosti“. V obou odvětvích se meziročně snížil počet zaměstnanců, přičemž v odvětví „ubytování, stravování a pohostinství“ šlo o velmi výrazný pokles. Ubylo zde 24,9 tisíc zaměstnanců.

„Aktuální statistické výsledky jsou samozřejmě velmi důležité pro vytvoření obrázku o stavu české ekonomiky. Pro mzdová srovnání používáme aktuální mzdová data za rok 2020, dokážeme vysledovat trendy v rámci jednotlivých krajů až na jednotlivé pozice. Klient získá podklad použitelný například pro nábor nových zaměstnanců nebo pro vyjednávání kolektivní smlouvy,“ vysvětluje Puff. 

Máte zájem o mzdové srovnání mezd vašich zaměstnanců? Zajímá vás, jak odměňují obdobné pozice jiné firmy v rámci vašeho kraje? Kontaktujte nás. Mzdové srovnání založené na aktuálních mzdových datech pro vás rádi připravíme.

Zdroj: ISPV