Nebojte se osobnostních testů

Poprvé to bylo v šestnácti letech. Byla trochu zvědavá, trochu vystrašená, ale nemohla si pomoct. Naposledy to bylo před několika týdny. Ale pokaždé se naučila o sobě něco nového, často překvapivého. Není řeč o drogách ani o sexu, ale o osobnostních testech. Osobnostní testy mohou být pro někoho koníčkem a zábavou, ale v poslední době stále více společností investuje peníze do zjištění, jaké typy zaměstnanců vlastně mají a jakých by chtěly mít víc. A to už není tak zábavné. Testy přicházejí do módy a zase odcházejí, ale právě nyní jsou zpět. Dnešní osobnostní testy se méně zabývají srovnáváním vaší výkonnosti s ostatními, ale zato se více zabývají zjišťováním motivačních činitelů. Hlavní myšlenkou je pomoci zaměstnancům a manažerům pochopit a uznat individuální styl a silné stránky každého z nich, aby spolupráce probíhala hladce a aby zaměstnanci mohli dělat práci, v které budou přirozeně úspěšní. (Například Gallup’s Strengths Finder – hledač silných stránek.)

Zaměstnavatelé také využívají osobnostních testů jako způsobu, jak se vypořádat se stále větší uhlazeností uchazečů o práci. Každý už zná vhodné odpovědi na záludné otázky u pohovoru a je opravdu těžké zjistit, kdo je dobrý pracovník a kdo je problém. (Například Predictive Index –PI – predikční index od společnosti Augur.) Osobnostní testy také mají uvnitř podniků svou hodnotu jako učební nástroj a nástroj budování týmu. (K tomu je vhodný například Myers-Briggs Type Indicator – MBTI.) Nehledě na to, jaký osobnostní test dostanete, nedá se na něj naučit. Zjišťují vaši první a nejpřirozenější reakci na danou situaci. Ale určitým způsobem se připravit můžete. Můžete zjistit, jaký druh testu využívá vaše společnost a přečíst si nějakou knihu o teorii těchto testů. Uvědomte si, že vás zaměstnavatel netestuje proto, aby vás stresoval, ale za účelem dynamičtější komunikace.

Osobnostní testy navíc obsahují tzv. lži skóre, které odhalí nekonzistentní odpovědi. Nezkoušejte proto podvádět, raději využijte test jako příležitost se něco naučit. Test může zahájit konverzaci se šéfem o vaší skutečné motivaci a angažovanosti v práci. Nebo může odhalit, že se pro vás nabízená práce nehodí a byli byste v ní nešťastní.

-ba-
Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company