Odměny pro ty nejvýkonnější

Když se ekonomika zpomaluje, začínají firmy přehodnocovat své systémy odměňování. Mají pak logickou tendenci odměňovat nejvýkonnější zaměstnance lépe než ty ostatní. Do podobné situace se dostala společnost Corning Inc. Ta se rozhodla nevyplácet odměny zaměstnancům v době, kdy je finanční situace firmy špatná a naopak udělovat je tehdy, když se stav zlepší.

Odborníci však tvrdí, že na odměňování záleží nejvíce právě v době, kdy na tom firma není zrovna nejlépe. Proto firmy postupně opouštějí původní model, kdy každý dostal „něco“ a přechází na model, v němž dostávají vysoké odměny pouze ti nejlepší zaměstnanci, přičemž ostatní nedostanou nic. Firma si však nejprve musí vytvořit systém odměňování, který přiláká pozornost výkonných zaměstnanců a těm méně výkonným bude signalizovat, že se musí více snažit.

Odměňování podle výkonnosti by se však nemělo odvíjet podle postavení zaměstnance v hierarchii společnosti. Odměnu za výkonnost může dostat jak dělník, tak i manažer. Firmy také zapomínají na to, že právě plat je určitým komunikačním prostředkem mezi firmou a zaměstnanci. Určitým faktorem, který negativně ovlivňuje přístup managementu k výkonnostním odměnám, je skutečnost, že mezi zaměstnanci vyjde najevo, kdo z nich dostal přidáno.
Zdroj: Society for Human Resource Management - největší světová profesní organizace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Society for Human Resource Management