Peníze přeci jen nejsou všechno

Peníze přeci jen nejsou všechno

Na celém světě dosud nikdo nevymyslel pro zaměstnance lepší motivaci než peněžní hodnocení. Tento univerzální prostředek se používá již tisíce let a v dnešní světe nabývá celé řady podob, od strohého vyplácení měsíční mzdy po zapojení zaměstnance do majetkové struktury firmy. Manažeři by si měli uvědomovat důležitost finančního hodnocení zaměstnanců, zároveň však i to, že nejde o jediný způsob.

Plat je nutnou, nikoli však dostatečnou podmínkou toho, aby zaměstnanec odváděl kvalitní výkon. Nadchází doba, kdy peníze již nejsou rozhodujícím motivátorem a zaměstnanci od svých šéfů čekají i nepeněžní stimuly. Formy nefinanční motivace mohou být různé. Zaměstnanec ale díky nim musí pochopit, že má důvěru svého šéfa, nepracuje nadarmo a má určité postavení v týmu spolupracovníků.

Schopnosti manažera se hodnotí podle toho, jak dokáže využít schopností svých zaměstnanců. Jestliže si vezmeme jako konkrétní příklad sportovní tým, pochopíme, že v rozhodujících chvílích může pochvala převážit jakoukoli finanční prémii. Když manažer vytvoří svým zaměstnancům prostředí, které je bude motivovat k vysokým výkonům a dávat jim pocit dobře vykonané práce, odměňuje tím i sám sebe. Tak jako jeho zaměstnanci sdílí i on nejen odpovídající finanční ohodnocení, ale získává i příjemné přesvědčení, že je správným člověkem na správném místě.

**Datum vydání:** IX/2003
Zdroj: profesia.sk - slovenský portál s nabídkou zaměstnání a radami pro řízení kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje profesia.sk