Peníze přeci jen nejsou všechno

Na celém světě dosud nikdo nevymyslel pro zaměstnance lepší motivaci než peněžní hodnocení. Tento univerzální prostředek se používá již tisíce let a v dnešní světe nabývá celé řady podob, od strohého vyplácení měsíční mzdy po zapojení zaměstnance do majetkové struktury firmy. Manažeři by si měli uvědomovat důležitost finančního hodnocení zaměstnanců, zároveň však i to, že nejde o jediný způsob.

Plat je nutnou, nikoli však dostatečnou podmínkou toho, aby zaměstnanec odváděl kvalitní výkon. Nadchází doba, kdy peníze již nejsou rozhodujícím motivátorem a zaměstnanci od svých šéfů čekají i nepeněžní stimuly. Formy nefinanční motivace mohou být různé. Zaměstnanec ale díky nim musí pochopit, že má důvěru svého šéfa, nepracuje nadarmo a má určité postavení v týmu spolupracovníků.

Schopnosti manažera se hodnotí podle toho, jak dokáže využít schopností svých zaměstnanců. Jestliže si vezmeme jako konkrétní příklad sportovní tým, pochopíme, že v rozhodujících chvílích může pochvala převážit jakoukoli finanční prémii. Když manažer vytvoří svým zaměstnancům prostředí, které je bude motivovat k vysokým výkonům a dávat jim pocit dobře vykonané práce, odměňuje tím i sám sebe. Tak jako jeho zaměstnanci sdílí i on nejen odpovídající finanční ohodnocení, ale získává i příjemné přesvědčení, že je správným člověkem na správném místě.

**Datum vydání:** IX/2003
Zdroj: profesia.sk - slovenský portál s nabídkou zaměstnání a radami pro řízení kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje profesia.sk