Pracovní nasazení si nekoupíte

Řada zaměstnavatelů se domnívá, že když svým lidem přidá peníze, zajistí tím větší spokojenost a pracovní nasazení. Ve skutečnosti to však může mít zcela opačný efekt, jak ukázala nová studie Lovaňské univerzity v Belgii.

Psycholog Maarten Vansteenkiste zkoumal 885 zaměstnanců na různých úrovních. Zjišťoval jejich postoje k práci a jaké benefity je motivují. Ukázalo se, že ti, které více motivují materiální odměny, více peněz nebo vyšší status, smýšlejí o své práci negativněji než ostatní, které více zajímá například osobní rozvoj a růst.

Zajímavé bylo také zjištění, že materiálně smýšlející zaměstnanci zažívají více konfliktů mezi svým pracovním a osobním životem a celkově jsou méně spokojení se svými životy. Vansteenkiste to vysvětluje tím, že materiální odměny odvádějí zaměstnance od méně hmatatelných cílů, které pomáhají udržet duševní zdraví, jako jsou například dobré vztah y s kolegy, autonomie a spokojenost s prací.

-kk-
Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues