Přispívat zaměstnancům na jídlo začíná být běžné

Ilustrační snímek

Dáváte zaměstnancům stravenky na nákup oběda během pracovní doby? Stravenky, přestože nejsou povinností, už přestávají být výjimkou. Téměř každý druhý zaměstnanec, který vyplnil platový průzkum Platy.cz, uvádí, že jako benefit dostává právě stravenky. Průzkum probíhal v prvním pololetí 2012 a zapojilo se do něj 34 399 respondentů.

Za stravenkami jako nejrozšířenějším nefinančním benefitem následuje jako bonus od zaměstnavatele pružná pracovní doba a dovolená navíc nad rámec zákona. Zaměstnavatelé často poskytují nad rámec zákona penzijní připojištění a mobilní telefon také pro soukromé účely.

Žádný ze sledovaných benefitů nemá asi čtvrtina zaměstnanců. Jde zejména o lidi, kteří pracují v malých firmách do 10 zaměstnanců, lidi na pomocných pozicích, kteří pracují v školství, textilním nebo dřevařském průmyslu nebo v hoteliérství a gastronomii.

Tabulka: Přehled nejrozšířenějších nefinančních benefitů

Benefit

Podíl zaměstnanců, kteří dostávají daný benefit

Stravenky

44 %

Pružná pracovní doba

26 %

Dovolená navíc

24 %

Penzijní připojištění

23 %

Mobilní telefon k soukromým účelům

22 %

Nápoje na pracovišti zdarma

17 %

Vzdělávání zaměstnanců

17 %

Notebook i k soukromým účelům

16 %

Možnost pracovat z domu

8 %

Služební auto k soukromým účelům

7 %

Proplacení dopravy do práce

5 %

Firemní víkendové akce

4 %

Proplácení sportovních, kulturních aktivit

4 %

Příspěvek na zdravotní připojištění

3 %

Nadstandardní zdravotní péče

2 %

Žádný - nemá

24 %

Zdroj: Platy.cz

V poštovních službách mají stravenky již tři čtvrtiny zaměstnanců

Nejojediněleji dostávají stravenky paradoxně zaměstnanci pracující v restauracích, barech, jídelnách, hotelech, penziónech a ubytovnách. Jde o dvě kategorie, kde je přirozené, že zaměstnanci mohou ke stravování využít stravovací možnosti přímo na pracovišti. Druhým důvodem je také to, že jde o kategorie, kde často pracují lidé formou alternativního pracovního úvazku, ne trvalého pracovního poměru.

Zajímavější je však řebříček na opačném konci. Tedy kategorie, kde je poskytování stravenek nejrozšířenější. Pokud podnikáte v poštovních službách, bankovnictví, peněžnictví nebo zaměstnáváte lidi jako samospráva, stravenky už zaměstnanci u konkurence dostávají běžně.

Rozšířený je tento benefit také v dalších kategoriích a víc než polovina zaměstnanců dostává stravenky už také v telekomunikacích, informačních technologiích, farmacii, centrech sdílených služeb, státní správě, poradenství a výzkumu a vývoji.

Tabulka: Ve kterých kategoriích je nejvíce a nejméně rozšířený benefit stravenek

Benefit

Stravenky

Poštovní služby

75 %

Bankovnictví, peněžnictví

73 %

Samospráva

68 %

Telekomunikace

65 %

Informační technologie

61 %

Farmacie

61 %

Centra sdílených služeb

59 %

Státní správa

58 %

Poradenství

56 %

Výzkum a vývoj

55%

 

Lesnictví

31 %

Základní, střední, vysoké školy

31 %

Zdravotnictví

30 %

Textilní, oděvní, kožedělná výroba

29 %

Sociální péče

29 %

Jiné vzdělávací organizace

26 %

Nevládní organizace, občanská sdružení

23 %

Zpracování dřeva, výroba nábytku

23 %

Hotely, penzióny, ubytovny apod.

19 %

Restaurace, bary, jídelny apod.

18 %

Zdroj: Platy.cz

Čím vyšší pozice, tím více benefitů

Rozšířenost benefitů je přímo úměrná úrovni pracovní pozice, kterou zaměstnanec zastává. Pro lidi na nejnižších pracovních pozicích jsou téměř všechny benefity ještě dobrou motivací. Jejich rozšíření totiž ještě není samozřejmostí. Nejméně běžné jsou benefity pro lidi pracující jako pomocní zaměstnanci. Benefit dostává 58 % lidí na těchto pozicích. Kvalifikovaní techničtí zaměstnanci dostávají aspoň jeden z benefitů v 61 %.

Manažerů bez benefitů je však minimum. Mezi nižšími a středními manažery už s některým benefitem může počítat 87 % lidí a najít top manažera bez jakéhokoliv bonusu je téměř nemožné. V průzkumu Platy.cz 92 % top manažerů uvádí, že některý z benefitů má.

Je pravděpodobné, že váš ředitel používá mobilní telefon, notebook i služební auto pro soukromé účely

Kolik korun měsíčně platíte za telefonní účet? Kdy jste si naposledy kupoval/a nový notebook nebo auto? U top manažerů nelze očekávat, že by museli chodit do práce vlastním autem, platit si účty za telefon nebo vybírat nejnovější notebook. Většina firem jim poskytuje komfort služebních telefonů nebo aut jako benefit. V jejich pozicích se jedná zároveň o pracovní nástroj.

Pokud chcete, aby byl váš top manažer spokojený, podle výskytu benefitů u jiných zaměstnanců byste mu měli poskytnout alespoň mobilní telefon k soukromým účelům, notebook a služební auto k soukromým účelům, pružnou pracovní dobu, stravenky, dny dovolené navíc, penzijní připojištění, vzdělávání zaměstnanců a nápoje na pracovišti zdarma. V současnosti jsou již běžné alespoň pro každého čtvrtého top manažera.

Tabulka: Přehled a podíl benefitů pro top manažery

Benefit

top manažeři

Mobilní telefon k soukromým účelům

70 %

Notebook i k soukromým účelům

60 %

Služební auto k soukromým účelům

52 %

Pružná pracovní doba

49 %

Stravenky

44 %

Dovolená navíc

32 %

Penzijní připojištění

30 %

Vzdělávání zaměstnanců

25 %

Nápoje na pracovišti zdarma

25 %

Možnost pracovat z domu

21 %

Proplacení dopravy do práce

16 %

Žádný - nemá

8 %

Příspěvek na zdravotní připojištění

6 %

Firemní víkendové akce

6 %

Nadstandardní zdravotní péče

5 %

Proplácení sportovních, kulturních aktivit

4 %

Zdroj: Platy.cz

Čím větší firma, tím více benefitů

Dalším pravidlem poskytování benefitů je, že čím větší firma, tím více je třeba zaměstnance hýčkat benefity. Největší rozdíl v poskytování benefitů podle velikosti firmy je u penzijního připojištění, dovolené navíc a stravenek. Ve velkých firmách nad 1000 zaměstnanců je poskytují polovině nebo třetině zaměstnanců, ale v malých firmách je dostává někdy jen 10 % pracovníků.

Rozdíl je také v tom, jaký je nejčastější benefit pro velikostní kategorii firem. Nejrozšířenější jsou v každé velikosti firmy stravenky. U malých firem od 10 do 50 zaměstnanců je nejvíc rozšířené poskytování mobilního telefonu pro soukromé účely a pružné pracovní doby. U firem od 51 do 250 zaměstnanců nejčastěji pracovníci dostávají dny dovolené navíc nebo pružnou pracovní dobu. U velkých firem od 251 zaměstnanců už zaměstnance firmy odměňují nejčastěji kromě stravenek dovolenou navíc a penzijním připojištěním.

Zdroj: Profesia.cz - internetový portál práce v České republice
Zobrazit přehled článků ze zdroje Profesia.cz