Proč se vyplatí jít na vysokou školu? Podle dat Platy.cz je průměrný výdělek vysokoškoláka o 17 600 Kč vyšší než středoškoláka. Rozdíl roste s odpracovanými lety, například po 6 až 10 letech je o 21 500 Kč vyšší

Studium na vysoké škole přináší mnoho výhod. Patří mezi ně zejména větší finanční ohodnocení, užitečné kontakty, příležitosti pro rozvoj včetně zahraničních programů během studia i více možností pro výběr kýženého zaměstnání.

Miroslav Dravecký, produktový manažer Platy.cz

Absolventi středních škol stojí před rozhodnutím, zda pokračovat ve studiu na vysoké škole nebo se zařadit na pracovní trh a najít si první práci. Vedle výrazně lepšího finančního ohodnocení jsou zde i další přínosy pro budoucí úspěšnou pracovní kariéru.

Větší finanční ohodnocení

Peníze jsou nepochybně silný motivátorem nejen pro mladé bez ohledu na to, ve které evropské zemi žijí. Průměrný měsíční výdělek absolventa vysokoškolského studia magisterského a inženýrského stupně je o 17 600 Kč vyšší než se středoškolským vzděláním s maturitou. Vyplývá to z aktuálních dat portálu Platy.cz

I při dokončení pouze bakalářské úrovně vysokoškolského studia, tedy vysokoškolského studia I. stupně, si zaměstnanec vydělá v průměru o 10 tisíc Kč více než se středoškolák s maturitou.

Vzdělání

Celková průměrná mzda včetně bonusů a odměn (Kč)

Středoškolské s maturitou

46 114

Bakalářské (vysokoškolské I. stupně)

56 114

Magisterské/inženýrské (vysokoškolské II. stupně)

63 748

Vysokoškolákům s ukončeným vzděláním magisterského a inženýrského stupně pak podle Platy.cz také roste průměrný výdělek s odpracovanými lety rychleji a mají po jednom roce až dvou odpracovaných letech 54 940 Kč, po 3 až 5 letech 63 030 Kč (o 10 % více než při praxi menší než rok) a po 6 až 10 letech 69 940 Kč (o 41 % více). Zaměstnanci se středoškolským vzděláním s maturitou mají po jednom roce až dvou odpracovaných letech 43 520 Kč, po 3 až 5 letech 47 410 Kč (o 7 % více než při praxi menší než rok) a po 6 až 10 letech 48 440 Kč (o 19 % více).

Rozdíl v měsíčním ohodnocení středoškoláka a vysokoškoláka je tedy po 6 až 10 odpracovaných letech 21 500 Kč. Všechny uvedené částky zahrnují celkovou průměrnou mzdu včetně bonusů a odměn.

Networking

Vztah s člověkem, který umí s vámi do rána táhnout v baru a o dva dny se plahočit také do rána nad skripty, nebývá povrchní. Je vysoká pravděpodobnost, že s lidmi, které potkáte na vysoké škole, si vybudujete důvěrné vztahy trvající celý život.

„Dostatek času, menší závazky, společné zájmy a cíle – to vše je velmi dobrý předpoklad pro vytváření takovýchto vztahů. Je velmi pravděpodobné, že se se svými spolužáky setkáte i v profesním životě. Zkrátka na univerzitě zažijete první poctivý networking, který se vám pak vyplatí při získávání dobrého pracovního místa a ulehčí navazování dalších profesních vztahů,“ říká Hana Bachárová, HR manažerka společnosti Agromex.

Brána do světa příležitostí

Erasmus je program, díky kterému hranice vlastní země, ale i vlastní komfortní zónu překročilo již mnoho studentů. Student, který odejde studovat na půl roku, případně rok na evropské či světové školy. Nejvýznamnějším benefitem studia v zahraničí je nepochybně zvýšení úrovně cizího jazyka. Dalšími jsou zbavení se strachu z neznámého, posílení odpovědnosti, navazování nových vztahů a kamarádství a první pracovní zkušenosti v podobě stáží a part-time jobů.

I když se student rozhodne zůstat během celého studia v ČR, může se chopit různých příležitostí, které přinášejí tuzemské firmy, neziskové organizace či samotné univerzity. Vždyť například i takové angažování se ve studentském parlamentu dodá organizační schopnosti či umění argumentace.

Užitečné pracovní zkušenosti

„Úspěšné české i zahraniční firmy nabízejí studentům během jejich studia pracovní stáže a práci na částečný úvazek. Kromě budování si zodpovědného přístupu k práci získá student cenné pracovní zkušenosti, ověří si v praxi, co ho bude v příštím povolání bavit a v případě part-time práce si vydělá svoji první výplatu,“ říká Josef Jankovský, HR manažer společnosti Vuch.

Není na místě odmítat ani neplacené stáže u prestižních zaměstnavatelů. V prvním CV po vysoké škole může být právě stáž ukazatelem šikovnosti, spolehlivosti a pracovitosti.