Průměrných je nejvíc, zaměřte se na ně

Motivace vašich nejlepších pracovníků je bezesporu důležitá. Ale může sama o sobě vylepšit vaši základnu? Ne zcela. Průměrní pracovníci se rozvíjí, když ví, k čemu směřuje jejich úsilí, a vy jim to musíte dát. V posledním průzkumu Maritz Incentives odpovědělo 52 procent respondentů oprávněných k motivačním programům svých společností, které obvykle odměňují jen nejlepších 10 % pracovníků, že pociťují jen malou nebo žádnou šanci získat cenu. To je motivaci velmi vzdálené. Podnik má vždy nejlepších 5 %, ale takové odměny nehýbají středem.

Typická společnost má deset procent „áčkových“ pracovníků a osmdesát procent „béčkových“. Když přimějete A-pracovníky ke zlepšení o 20 %, pak celkový výsledek vystoupá o 2 %. Kdybyste ale dostali z průměrných B-pracovníků o 5 procent lepší výkon, celkový výsledek by byl lepší o 4 %. Proto manažeři musí rozpoznávat a odměňovat ty, kteří možná nebudou výkonnostně na nejvyšší úrovni, ale kteří pracují konzistentně. Zeptejte se „Béčkařů“ na jejich dojmy ze současného motivačního programu a plánování odměn. Možná si myslí, že se nemusí snažit, protože to nemohou dokázat. To je velmi demotivující. Co můžete udělat, aby se váš motivační plán takto neodcizil B-pracovníkům?

- Buďte jasní ohledně cílů – nepoužívejte jen měřítka podle nejlepších pracovníků, vytvořte stimuly pro ty, kteří se nejvíce zlepší.

- Propagujte plán – není dobré když zahájíte program, ale účastníci ani neví, že se ho účastní.

- Zůstaňte zúčastnění – role manažera je v motivačním programu podstatná.

- Vytyčte cíle – spolupracujte s B-pracovníky na vytyčení individuálních cílů zlepšení výkonnosti.

- Vytvořte mentorský program – vyhledejte „Áčkaře“, kteří by mohli ostatní učit a radit jim.

-ba-

Zdroj: Sales & Marketing Management - americký server pro obchodníky a marketéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje Sales & Marketing Management