Rodina, nebo práce? Obojí a hladce.

Společnost Mellon Financial Corporation provedla v USA průzkum, který se zaměřil na organizační politiku více než 600 dotázaných firem v souvislosti s poskytováním zaměstnaneckých výhod. Výsledky průzkumu pak porovnala se stejně zaměřenou studií z roku 1996 a zjistila tak, že firmy v dnešní době nabízejí více asistenčních programů pro zaměstnance a soustřeďují se v nich zejména na vyrovnávání pracovních a osobních životů zaměstnanců. Takové asistenční programy pak pomáhají při snahách o nábor nových pracovních sil, zvyšování morálky a zachování konkurenceschopnosti.

V posledních dvou letech zvýšila počet asistenčních programů pro vyrovnání pracovních a osobních životů zaměstnanců celá polovina respondentů, snížení bylo zaznamenáno jen u 5 procent firem. Od roku 1996 například konkrétně vzrostl počet respondentů nabízejících pružnou pracovní dobu z 32 na 71 procent. 50 procent respondentů pak nyní nabízí možnost práce z domova, zatímco v roce 1996 to bylo jen 9 procent.

**Datum vydání:** I/2004
Zdroj: HR-next - portál pro odborníky na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR-next