Rozdíl mezi platy v Česku a na Slovensku zůstává stejný

Ani po osmnácti letech po rozdělení Československa nedošlo k výrazné změně rozdílu mezi výší platů v obou zemích. V odborné studii srovnávající strukturu platů v Česku a na Slovensku to potvrdili Dalibor Holý z Českého statistického úřadu a Ivan Chrappa ze Statistického úřadu Slovenské republiky. Stručně řečeno jsou na tom Češi lépe a budou i nadále.

Více než tisíc eur měsíčně vydělává pouze 18 procent Slováků. V Česku je to o desetinu více. V obou zemích však převládají zaměstnanci, jejichž výdělky nedosahují výše průměrné mzdy (65 % ČR, 70 % Slovensko).

V období ekonomické krize nedošlo v Česku ani na Slovensku k významnějšímu propadu nominálních ani reálných mezd. Proběhlo pouze snížení jejich růstu.

Záleží na profesi i vzdělání

Rozdíly v platech výrazně závisí na profesích. Platy vedoucích pracovníků v dopravě a telekomunikacích jsou například téměř shodné, ředitelé velkých podniků však v Česku vydělávají téměř o polovinu více než jejich slovenští kolegové. Nejmenší rozdíly jsou mezi pracovníky ve veřejné správě, i když například ve školství si Slováci vydělají jen 72 procent českého platu.

Důležitou roli v obou zemích hraje také vzdělání. Vysokoškoláci v Česku i na Slovensku vydělávají přibližně o polovinu více, než je celkový průměr. Zaměstnanci, kteří absolvovali pouze základní školu, dosahují v Česku 70 procent a na Slovensku 73 procent průměru.

-kk-

Zdroj: Pravda.sk - portál slovenského deníku Pravda
Zobrazit přehled článků ze zdroje Pravda.sk