Sexismus se vyplatí (alespoň v USA)

To, co si myslíte o roli mužů a žen ve společnosti, má vliv na vaše výdělky. Muži, kteří věří v tradiční úlohu žen, si vydělávají více než ti, kteří v ni nevěří. Více rovnostářské ženy si pak vydělávají jen o trochu více než ženy s tradičním náhledem. Ukázal to alespoň nový výzkum vědců z americké University of Florida.

Studie se zúčastnil reprezentativní vzorek americké populace v celkovém počtu 12 686 lidí, s nimiž byly v letech 1979-2005 provedeny čtyři série rozhovorů. Pokaždé odpovídali na otázky ohledně svého názoru na role obou pohlaví v zaměstnání a v domácnosti. Dále se zjišťovaly parametry jako výše jejich příjmů, náboženská výchova, vzdělání, místo výkonu práce nebo rodinný stav.

Analýza těchto rozhovorů pak ukázala, že muži s tradičním vnímáním generových rolí si ročně vydělají až o 8 500 dolarů více než ti s méně tradičním pohledem. U žen se situace obrátila. Ženy s tradičním náhledem vydělají asi o 1500 dolarů ročně méně než ty, které tíhnou k pohledu rovnostářskému. Pokud tedy manželský pár zastává tradiční přístup, manžel může vydělávat osmkrát tolik než v případě páru, v němž muž a žena mají rovnostářské postoje.

-kk-
Zdroj: Science Daily - americký internetový magazín věnovaný vědě, technologiím a medicíně.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Science Daily