Střední manažeři žijí v beznaději

Dle výzkumu firmy Accenture jsou střední manažeři frustrovaní, přepracovaní a nedostatečně finančně ohodnocení. Pouze jeden ze čtyř úředníků je vyjímečně nebo hodně spokojený se svojí prací, zatímco stejný počet si hledá novou.

Hlavním zdrojem frustrace je fakt, že mají velkou zodpovědnost, ale malou autoritu změnit záměry firmy. Velmi pečují o budoucnost organizace a svou roli v ní, ale jsou jenom na střední úrovni. Podle výzkumu mezi 1400 respondenty v 8 zemích odvádí 43 % z nich  plnohodnotně práci, ale necítí uznání za zásluhy, 44 % nepovažuje svoji mzdu za adekvátní a 35 % zaměstnanců má problém dosáhnout zdravého pracovního stylu.

Výzkum prokázal, že firmy potřebují více přitažlivé práce pro střední úroveň manažerů, pokud chtějí zůstat konkurenceschopné. Jasná komunikace, více času věnovaného od nejvyššího vedení osobním kontaktům, ocenění splněných úkolů a návaznost na kariéru zlepší situaci středních manažerů. Jejich úspěch závisí na pocitu jistoty a víry, že jejich nadřízení rozumějí jejich starostem a podporují je.

-jh-

Zdroj: InformationWeek - portál předního amerického magazínu InformationWeek věnovaný moderním technologiím a byznysu
Zobrazit přehled článků ze zdroje InformationWeek