Tipy k pracovnímu vysvědčení

Tipy k pracovnímu vysvědčení

Co se skrývá za jednotlivými frázemi pracovního vysvědčení a na co by si měli uchazeči i hodnotící dávat pozor? Formulace závěru pracovního vysvědčení bývá rozhodující. Někteří personalisté proto čtou vysvědčení od konce. V závěru velmi dobrého vysvědčení by měl zaměstnavatel vyjádřit politování nad odchodem zaměstnance, poděkovat za vykonané služby a popřát vše nejlepší do budoucnosti.

„Vždy plná spokojenost“ vyjadřuje známku „velmi dobře“. Tuto formulaci však nelze brát v úvahu izolovaně. Vysvědčení je sestaveno z jednotlivých dílů a všechny díly by do sebe měly dobře zapadat. Jaké chyby se ve vysvědčení vyskytují? Ve vysvědčení můžou chybět důležitá fakta: např. popis každodení práce, výkonu nebo hodnocení vedení. Maličkosti, které s popisovanou čiností souvisí jen okrajově, mohou být naopak příliš zdůrazněny.

Ve vysvědčení by měl být uveden vývoj klíčových kvalifikací a další kompetence, jako jsou např. určité IT-schopnosti, pracovní techniky, kulturní kompetence nebo emocionální inteligence. Stejná věc lze vyjádřit různými způsoby. Jednou přitom může činit pozitivní dojem, podruhé negativní. Známý případ: poloprázdná a poloplná sklenice. Formulujte vysvědčení s ohledem na psychologii řeči. Např. „Měl“ jisté znalosti nebo je používal? „Mohl“ referent marketinku svůj tým motivovat nebo ho skutečně motivoval?

Používejte co nejvíce číselných údajů, procent a poměrů. Názvy jako vedení, zodpovědnost či zvýšení efektivity nabudou svého významu teprve po uvedení čísel. Něco jiného je nést zodpovědnost za 2000 lidí a něco jiného za 20 lidí. Optimální je kombinace procent a absolutních čísel.
Zdroj: Junge Karriere - Informace pro mladé uchazeče o zaměstnání - absolventy apod.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Junge Karriere