Trénink jako hollywoodský trhák o vaší firmě

Sněží a na Sněžce fouká silný vítr. Topmanažeři významného českého pivovaru dosáhli svého cíle – čepují si vlastní pivo na nejvyšším bodě republiky. Nebylo to tak úplně jednoduché. Je únor, -10° C, a sud nahoru vynesli na vlastních zádech.

Ani v praxi nebude jednoduché dostat svou značku na vrchol, což je priorita, kterou si pro letošní rok stanovili. K dosažení ambiciózního cíle se však mohou odrazit od tohoto výjimečného zážitku. Vědomí vlastních schopností jim pomáhá překonávat překážky, skvělý pocit ze závěrečného úspěchu jim dává motivaci.

Není to jenom odměna. Není to jenom setkání mimo kancelář. Trénink týmové spolupráce je cílený rozvoj vašeho týmu. Směrem k vyššímu výkonu, lepším vztahům mezi kolegy či upevnění motivace. Spolupráce s externí vzdělávací firmou k tomu může i nemusí přispět. Přináším vám návod, jak rapidně zvýšit pravděpodobnost, že trénink bude úspěšný.

Smysl konkrétního zadání

Dostáváme v zásadě dva druhy požadavků na vzdělávací aktivity. První z nich jsou formulované obecně – požaduje se v nich zlepšit spolupráci a komunikaci v týmu - bez bližších podrobností v čem. Druhé jsou konkrétní – odhalují, co přesně tým řeší, jaké má priority a co je třeba podpořit či změnit. Kvalitní vzdělávací společnost dokáže i na základě obecného zadání, díky bohaté zkušenosti, udělat dobrý jednorázový trénink. Konkrétní zadání ale pomůže připravit akci s dlouhodobými dopady, která dokáže zasáhnout srdce zaměstnanců. V čem je tedy zásadní rozdíl?

Přirovnejme kvalitní trénink k dobrému filmu: dobrý film stojí na silném, zajímavém příběhu a propracované dramaturgii neboli dějové lince. Stejně tak je tomu u kvalitního tréninku. Každá firma má svůj příběh a hodnoty. Jsou obsaženy ve firemní kultuře, odráží se v marketingové komunikaci. „Standardní“ trénink s obecným zadáním s těmito ingrediencemi nepracuje. Pokud ale díky konkrétnímu zadání můžeme vystavět příběh a propracovat dramaturgii, mohou se vaši zaměstnanci ocitnout přímo uprostřed napínavého filmu o vlastní firmě. Tým může v kulisách své marketingové komunikace prožít firemní hodnoty, setkat se v metafoře se svými aktuálními cíli a získat zkušenost společného úspěchu, stejně jako výše zmiňovaní topmanažeři na Sněžce. A mezitím ještě vyřešit problémy, se kterými se tým potýká.

Synergie týmu

Vybroušená dramaturgie je základem našeho přístupu. Propojujeme v ní potřeby týmu, firemními hodnoty, marketingovou kampaň, cíle firmy a její aktuální priority. Trénink pak není jen jednorázovým vytržením ze života firmy. Naopak, je do něj pevně ukotven. Účastníci našich tréninků se vracejí s novou motivací a přinášejí si konkrétní tipy na to, co dělat lépe.

Společnými zážitky a silnými emocemi motivujeme firemní týmy žít příběhem firmy, nezastavit se při první překážce, spolehnout se na sebe navzájem a prošlapávat dál cestu k úspěchu. Trénink týmové spolupráce s vybroušenou dramaturgií je investice do lidí, která zároveň směřuje k naplňování cílů firmy. Znáte ten pocit po zhlédnutí dobrého filmu? Dopřejte svým zaměstnancům v pracovní době právě takový.