Třetina českých IT profesionálů vydělává víc než 67 000 korun čistého měsíčně

Region střední a východní Evropy je pro místní IT odborníky velmi lukrativní. Drtivá většina (96 %) Čechů udává za svou vysněnou pracovní destinaci právě Česko. Důvodem jsou technologická vyspělost, dostatek pracovních nabídek a vysoce nadprůměrné finanční ohodnocení. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu společnosti No Fluff Jobs, kterého se účastnilo 4 185 IT profesionálů, z toho téměř 800 Čechů.

Ilustrační snímek

Čeští profesionálové v IT odvětví uvádějí, že jejich vytouženým místem k práci je Česká republika. Tvrdí to 96 % respondentů, což je výsledek nesrovnatelný s výsledky dalších zemí (Slovensko, Polsko, Maďarsko a Ukrajina). Jako druhou vysněnou destinaci Češi uvádějí Slovensko (9,5 % respondentů) a na místě třetím Polsko (4,2 %). Důvodů, proč jsou Češi spokojení doma, je několik. Nadprůměrně vysoké mzdy, vysoká technologická vybavenost firem, velké množství pracovních nabídek. Dále 56 % Čechů uvedlo jako překážky formality a náležitosti potřebné při přesunu do jiné země a 41 % respondentů řeklo, že nechtějí přetrhat své rodinné a přátelské vazby.

IT odborníci v Česku jsou zvyklí na jedny z nejvyšších výdělků ve sledovaném regionu. Z průzkumu vyplývá, že celých 33 % jich dosahuje na mzdy vyšší než 67 tisíc korun čistého. Částky vyšší než 90 000 korun čistého si vydělá víc než 17 % IT profesionálů. Česká republika je zároveň zemí s nejnižším podílem (10 %) IT specialistů s příjmy nižšími než 22 000 Kč.

Vyšší finanční ohodnocení způsobuje převis nabídky pozic nad poptávkou. Za něj zase může jednak dlouhodobý nedostatek IT expertů a také vlna IT a digitalizačních projektů, mnohé z nich urychlené koronavirovou pandemií. Zajímavostí českého trhu jsou výsledky průzkumu dosaženého vzdělání mezi profesionály IT.

V České republice jako jediné je nejvyšší podíl zastoupení středoškolsky vzdělaných IT odborníků (40,8 %), následovaný vysokoškoláky s magisterským titulem (34,6 %). Na Slovensku, Polsku, a Ukrajině převládá počet odborníků s magisterským titulem následovaný těmi s bakalářským stupněm vzdělání. Vysokoškolsky vzdělaných IT specialistů je v Česku celkem 55 %, což je v porovnání s ostatními zeměmi nízké číslo. V Polsku dosahuje vysokoškolského vzdělání 80 % respondentů, na Slovensku 66 %, v Maďarsku 77 % a na Ukrajině 85 %.

Backend z pohodlí domova

Podle průzkumu No Fluff Jobs je v regionu střední a východní Evropy nejoblíbenější kategorií v oboru backend. Specialisté, kteří se jím zabývají, jsou zodpovědní za procesy na webu či v aplikacích, které se dějí „za oponou“. V Česku se mu věnuje 30,7 % pracovníků v oboru, což je nejvíc ze zkoumaných zemí. Následuje práce ve fullstack se 14,7 % a frontend (11,24 %).

Pandemie změnila přístup zaměstnavatelů k práci na dálku. Zatímco v roce 2019 jen 9 % nabídek práce na nofluffjobs.com obsahovalo informace o práci na dálku, už v roce 2020, který je pandemickým rokem, se toto procento zvýšilo na 31 %,“ říká Tomek Bujok, zakladatel a CEO No Fluff Jobs, a dodává: „Trend práce na dálku, vzdělávání IT specialistů z našeho regionu v kombinaci s jejich pílí a motivaci k individuálnímu učení znamená, že je vyhledávají firmy po celém světě. Vzhledem k jejich nedostatku je nutné vytvořit jim co nejlepší podmínky, aby chtěli pracovat pro firmy na jejich domácích trzích.

Koronavirová pandemie změnila způsob práce a docházení do zaměstnání. Před pandemií pracovalo 62 % specialistů v kanceláři, 20,9 % pár dní v týdnu z domova a zbytek v kanceláři a pouze 17 % pracovalo na dálku. Během pandemie se tyto poměry otočily a z kanceláře pracuje 14,5 % pracovníků, 22,2 % hybridně a 63,3 % na dálku. Téměř 80 % dotázaných zhodnotilo práci na dálku jako komfortní a rádi by v ní pokračovali, byť třeba částečně.