Ubývá zaměstnanců s nefinančními benefity

Podle průzkumu mezd a benefitů Platy.cz s více než 73 000 respondenty v roce 2012 rostl podíl lidí, kteří nemají v práci nárok na žádný benefit na všech úrovních pozic. V průměru vzrostl tento podíl v České republice meziročně o 1 procentní bod na 24 %.

Průzkum potvrdil regionální rozdíly v nefinančních benefitech. Zatímco v Praze nemá žádný benefit jen 19 % zaměstnanců a v Brně 22 % respondentů, v Ústeckém nebo Libereckém kraji se jedná již o podíl 29 %, v Karlovarském kraji žádný benefit nedostane až 34 % lidí.

Čím vyšší pozice, tím větší šance na odměnu

"Přestože podíl lidí s nefinančními benefity klesl, stále platí, čím je lepší pozice, tím více lidí má v dané skupině alespoň 1 benefit. Ve skupině pomocných zaměstnanců až 42 % uvádí, že žádný benefit nedostává. Naopak jen 7 % top manažerů nečerpá žádný benefit," uvádí Kateřina Jaroňová ze společnosti Profesia CZ, která provozuje online průzkum mezd a benefitů Platy.cz

Největší meziroční změnu pocítili administrativní zaměstnanci, neboť v roce 2011 žádný benefit nedostalo 22 % zaměstnanců, avšak loni se již jednalo o 25 %. Podíl si naproti tomu udrželi kvalifikovaní techničtí zaměstnanci, kdy jen 16 % z nich si nepřilepší ke mzdě žádným benefitem.

Tabulka 1: Podíl lidí, kteří nedostávají žádný benefit

Úroveň pozice

2011

2012

Pomocní zaměstnanci

41%

42%

Kvalifikovaní pracovníci, zaměstnanci ve službách

37%

39%

Administrativní zaměstnanci

22%

25%

Kvalifikovaní techničtí zaměstnanci

16%

16%

Kvalifikovaní zaměstnanci netechnického zaměření

22%

24%

Nižší a střední manažeři

11%

12%

Top manažeři

6%

7%

Zdroj: Platy.cz

Nejčastější odměnou jsou stravenky

Žebříček 5 nejběžnějších nefinančních benefitů otevírají stravenky, na které má nárok 45 % lidí. Následují odměny, jako je pružná pracovní doba (26 %), dovolená navíc (24 %), penzijní připojištění (23 %) a mobilní telefon i k soukromým účelům (23 %).

V meziročním srovnání vidíme největší nárůst o 4 procentní body v podílu zaměstnanců, kteří získávají stravenky. Naopak největší pokles o 2 procentní body sledujeme u benefitu vzdělávání. Tento benefit je čím dál tím méně poskytován, přestože ještě v roce 2008 jej čerpalo 33 % zaměstnanců, tzn. o 15 procentních bodů více než letos. Příčinou může být razantní omezení rozpočtů na lidské zdroje během krize, kdy se mezi prvními krátily náklady na vzdělávání.

"Přehled sledovaných benefitů a jejich podíl najdete v tabulce níže. V průzkumu je také kolonka další benefity, kde se v poslední době často objevují zaměstnanecké slevy, příspěvek na ubytování nebo tzv. sick day – placené dny, které slouží na zotavení se. Rozhodli jsme se proto tyto 3 benefity do průzkumu zařadit," dodává Jaroňová.

Tabulka 2: Meziroční změna podílu zaměstnanců s nefinančními benefity

Nefinanční benefit

2011

2012

Stravenky

41%

45%

Pružná pracovní doba

26%

26%

Dovolená navíc

25%

24%

Penzijní připojištění

21%

23%

Mobilní telefon k soukromým účelům

22%

23%

Nápoje na pracovišti zdarma

19%

18%

Vzdělávání zaměstnanců

20%

18%

Notebook i k soukromým účelům

15%

16%

Možnost pracovat z domu

7%

8%

Služební auto k soukromým účelům

8%

7%

Proplacení dopravy do práce

5%

5%

Firemní víkendové akce

5%

5%

Proplácení sportovních, kulturních aktivit

5%

4%

Příspěvek na zdravotní připojištění

4%

3%

Nadstandardní zdravotní péče

2%

2%

Zdroj: Platy.cz

Zdroj: Profesia.cz - internetový portál práce v České republice
Zobrazit přehled článků ze zdroje Profesia.cz