Ukažte respekt

Zeptáte-li se svých zaměstnanců, jaké chování od vás očekávají, budou zdůrazňovat důstojnost a respekt. Respekt potřebuje každý a každý také dokáže rozeznat, zda se mu respektu dostává, nebo ne. Konkrétně v zaměstnání můžete dokazovat svůj respekt k zaměstnancům několika jednoduchými kroky. Článek uvádí deset tipů, jak se vyvarovat zbytečného, necitlivého i neúmyslného nerespektování ostatních.

- Zacházejte s lidmi zdvořile, slušně a laskavě.

- Podporujte kolegy ve vyjadřování vlastních názorů a myšlenek.

- Vyslechněte i ostatní, dříve než vyjádříte svůj názor.

- Využívejte myšlenky ostatních ke změně a zdokonalování vaší práce.

- Neurážejte a neponižujte druhé pro jejich myšlenky.

- Nebuďte puntičkářští, vyvarujte se neustálého kritizování maličkostí, zlehčování a nadržování.

- Jednejte stejně se všemi nezávisle na jejich rase, náboženském vyznání, pohlaví, velikosti, věku nebo místa původu.

- Nabízejte účast na poradách, diskusích, školeních nebo společenských událostech všem zaměstnancům.

- Častěji chvalte než kritizujte.

- Zlaté pravidlo na závěr: Jednejte s ostatními tak, jak byste chtěli, aby oni jednali s vámi.

-kk-
Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR