Upřímná pochvala motivuje k pracovnímu výkonu, a navíc nic nestojí

Zdá se, že dnešní manažeři často opomíjí význam upřímné a zasloužené pochvaly za produktivitu, loajalitu k firmě a celkovou spokojenost v práci u jejich podřízených. Přitom náklady na získání nového zaměstnance jsou dnes ve srovnání s udržením zaměstnance mnohonásobně vyšší. Stabilní týmy jsou mnohem více sehrané, jejich členové jsou na pracovišti spokojenější, a proto nechválit jednoduše nedává smysl. Lidsky ani ekonomicky.

vizual

Přesto se v českých firmách příliš nenosí ocenit odvedenou práci jinak než převodem peněz na účet zaměstnance. Právě na téma chválení a oceňování zaměstnanců v českých firmách se zaměřil poslední Barometr zaměstnanců společnosti Up Česká republika. Výzkum na toto téma byl proveden mezi více než 1 000 zaměstnanců v různých firmách.

Co ukazují výsledky Barometru zaměstnanců?

  • Pro 72 % zaměstnanců je pochvala v práci důležitá, zatímco nulovou hodnotu má jen pro mizivá 3 % z nich

  • 59 % zaměstnanců se pochvaly v práci nedočká za celý měsíc

  • 25 % lidí nikdo nepochválí, jak je rok dlouhý

  • Několikrát do měsíce nebo dokonce několikrát týdně je v práci chváleno 20 % lidí

Pro polovinu lidí je přitom pochvala v práci stejně důležitá nebo dokonce důležitější než finanční ohodnocení.

Sejde z očí sejde z mysli

Barometr zaměstnanců navíc jasně ukázal, že vzdálená nebo hybridní práce v době pandemie narušila sociální vazby. Vzrostlo napětí, stres, a vztahy mezi kolegy ochladly. Firmy a šéfové se na tuto situaci ve většině případů nedokázali adaptovat a frekvence pochval ještě klesla. Není divu, že dnes si téměř polovina zaměstnanců myslí, že by měli být za odvedenou práci chváleni častěji.

I proto, že mnohé firmy nemají v úmyslu vzdálenou či hybridní práci opouštět, je důležité najít nové způsoby, jak zaměstnance za jejich práci pochválit. Mezi nejčastější formy pochval patří ústní pochvaly mezi čtyřma očima, potažmo před celým týmem. Tedy tak, jak to během posledních dvou let prostě nebylo možné. Na druhou stranu, proč nevyužít moderní technologie?

2022-03-Pochvala-leporelo-v2

Pochvala dnes už 100% on-line

V oblasti oceňování zaměstnanců a předávání zpětné vazby jsou stále důležitější digitální technologie. A to je ideální příležitost pro Můj Up a službu Pochvaly.

Ta slouží nejen jako užitečný nástroj pro utužení vztahů v kolektivu, ale také manažerovi či šéfovi jako uznání za odvedenou práci, i když se zrovna nepotká s kolegou či podřízeným přímo na pracovišti.

Pochvalu může udělit kdokoliv, soukromou zprávou či veřejně před všemi kolegy. Ostatní se mohou k pochvale připojit, a ještě více tak podpořit vztahy v kolektivu.