USA: Nejvíce vydělávají lékaři

Z posledních údajů amerického statistického úřadu vyplývá, že pouze jedna z 25 nejlépe placených profesí nevyžaduje od zaměstnanců minimálně bakalářský titul. Většina naopak vyžaduje titul doktora medicíny. Nejlépe placení jsou totiž anesteziologové, internisté, porodníci, ústní chirurgové, ortodontisté, specialisté na umělé zuby, psychiatři a chirurgové. Všichni tito lékaři si v roce 2005 vydělali ročně více než 145 tisíc dolarů. Celkově je mezi 25 nejlépe placenými profesemi 13 lékařských specializací.

Jediná profese nevyžadující alespoň bakalářský titul se umístila na 15 místě. Jedná se o kontrolory leteckého provozu, u kterých je důležitější než absolutorium vysoké školy praxe a školení v rámci zaměstnání. Mezi nejlépe placené patří dále astronomové, manažeři ve strojírenství, právníci a soudci a manažeři IT nebo marketingu.

-kk-
Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com