Uznávání a odměňování zaměstnanců: Kde začít?

Vytváření úspěšného programu uznávání a odměňování výkonných zaměstnanců začíná i končí komunikací.

- Zaměstnanci potřebují vědět, co se od nich čekává. Vymezte, co znamená splnění cílů, co znamená jejich překročení a jak se to projeví na firmě. Budete odměňovat splnění cílů, překročení cílů, nebo obojí?

- Je uznání otevřené pro všechny zaměstnance? Programy odměn se často týkají jen prodejních cílů, které lze snadno sledovat. Zahrnuje váš program i uznání zaměstnanců, kteří se přímo nezabývají prodejem?

- Nominace ze strany kolegů a zákazníků. V některých firmách mohou kolegové nebo zákazníci nominovat na odměnu zaměstnance, který se angažuje nad míru svých povinností.

- V týmu není žádné „já“. Zvažte specifika odměňování jednotlivců a týmů. Oba případy mohou  mít svá vlastní očekávání.

- Přemýšlejte nad odměnou. Možností je celá řada -  od peněz, přes věcné dary až po volno navíc.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com