Vysoké platy nejsou všechno - ani ve zdravotnictví

Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují rozhodnutí zaměstnance zůstat zaměstnán ve zdravotnické organizaci. Loajalitu pracovníka ovlivňuje vše, počínaje vztahem s nadřízeným a konče zaměstnaneckými výhodami. Výše platu a odměn může být pro zaměstnance motivujícím faktorem spíše zpočátku, není však možné je používat jako dlouhodobé řešení krize ve zdravotnictví.

Vedoucí zdravotnických organizací se tedy nyní musí zamyslet nad tím, co mohou svým odborníkům nabídnout. Práce ve zdravotnictví je již ze své podstaty specifická a vyžaduje skutečné nadšení a oddanost. Podle průzkumů si více než polovina zaměstnanců zdravotnických organizací myslí, že jejich nadřízení se nesnaží uspokojovat jejich potřeby ve vztahu k zaměstnání. Jedná se zejména o možnosti zvládání stresu, kterého je ve zdravotnickém sektoru více než dostatek.

Jak tedy motivovat zdravotnický personál? Dle průzkumů tito zaměstnanci stojí o nezkreslené informace o organizační výkonnosti a důležitých manažerských rozhodnutích, která mohou ovlivnit jejich pracovní pozici nebo tok prací. To, jaký vztah má zaměstnanec k organizaci, je také velmi důležité. Zaměstnanci by se měli dozvědět o tom, že pacienti byli s jejich péčí spokojeni. I zdravotníci potřebují vzdělávání – organizace by proto měla nabízet svým pracovníkům školení a programy mentoringu.
Zdroj: ProQuest - ucelená kolekce bází dat zpřístupňující články z periodik
Zobrazit přehled článků ze zdroje ProQuest