Vzdělávání jako benefit nikdo nechce

Ilustrační snímek

Spokojenost zaměstnanců se stále více odvíjí od toho, zda zaměstnavatelé kromě mzdy nabízejí i tzv. benefity. Pokud firma nabízí volný výběr benefitů, zpravidla tak zvyšuje své šance na zvýšení loajality pracovníků. To jsou závěry 10. studie trendů zaměstnaneckých benefitů, kterou každý rok provádí společnost Metlife.

V České republice byla ještě před 5 lety výuka jazyků takřka standardní součástí odměny pracovníka se středním či vyšším vzděláním. Pak přišla ekonomická krize a firmy začaly šetřit. Bylo však stále třeba pracovat na udržení konkurenceschopnosti lidského kapitálu a podporovat motivaci zaměstnanců. Jazyková výuka se postupně přesunula do oblasti benefitů, kdy se zaměstnanec na nákladech alespoň částečně podílí. Ekonomická krize končí, ale některé změny zůstávají. Plošná výuka jazyků je u českých zaměstnavatelů až na vzácné výjimky minulostí.

Podle průzkumu společnosti Robert Half International je nejhodnotnějším benefitem volno, tedy například týden dovolené navíc. Paradoxem je, že zaměstnanci často nemají možnost si dovolenou vyčerpat. Jsou velmi vytížení, a právě proto si volna tolik cení.

V preferencích lidí ve stejném průzkumu zcela propadly benefity související se vzděláváním. Nedostaly se mezi žádné z pěti nejatraktivnějších zaměstnaneckých výhod. Firmy na tento fakt pružně reagovaly a jazykové kurzy byly vedle třináctého platu nejčastěji rušeným benefitem roku 2011.

Podobné informace vyplývají z květnového průzkumu společnosti Sodexho. Podle něj zaměstnanci upřednostňují takové benefity, které umožňují vyvážení pracovního a osobního života, péči o zdraví a zajištění na stáří.

Výše uvedené výsledky neznamenají, že by zaměstnanci vůbec neměli zájem se dále vzdělávat. Velmi dobře si uvědomují nutnost vlastní konkurenceschopnosti. Ve studii Vysoké školy ekonomické však vysokou váhu doplňování kvalifikace dalo pouze 22,3 % respondentů. Ve větší míře šlo o ženy, lidi se středním vzděláním či vysokoškoláky do 33 let. Podle autorů studie je zajímavé zjištění nižšího zájmu ze strany managementu. Kromě toho, že zaměstnanci ve vyšších funkcích bývají dobře jazykově vybaveni a mají vyšší vzdělání, je to i proto, že tito lidé jsou časově velmi vytížení.

Dodavatelé vzdělávání budou muset nové trendy vzít do úvahy. Je nezpochybnitelné, že pro konkurenceschopnost českých firem jsou kvalitní jazykové znalosti nezbytné. Společnosti do nich však nemohou a nechtějí své zaměstnance nutit. Plošné firemní kurzy nezajistí motivaci zaměstnanců vzdělávat se, ani nepodpoří jejich loajalitu. Zaměstnavatelé tak preferují spíše podporu individuálního jazykového vzdělávání, či v případě nově vzniklé potřeby zaměstnancům zaplatí krátkodobý intenzivní kurz.