Za málo peněz hodně loajality

Zaměstnavatelé si často nedokáží představit, že některé z nejefektivnějších věcí, které mohou udělat pro rozvoj a udržení motivovaných, angažovaných a loajálních zaměstnanců, stojí málo peněz anebo žádné. Přibližně 80% z podniků patřících k Fortune 1000 potvrdilo, že udržení zaměstnanců je pro ně největším problémem, a téměř polovina z nich plánuje nabídnout v budoucnu zaměstnancům štědřejší kompenzační balíčky. Ačkoli peníze jistě hrají roli v budování zaměstnanecké loajality, v dnešním pracovním prostředí to nestačí. Peníze jsou důležité, ale většina zaměstnanců o nich přemýšlí jako o výměně za jejich práci. Studie ukazují, že zaměstnaneckou loajalitu spíše buduje pochvala a uznání. Lidé potřebují cítit, že to, co dělají, má význam. Jen peníze jim to neřeknou, dá jim to pocítit osobní uznání. Vezměte v úvahu následující:
- *Zajímavá práce* – nikdo nechce vykonávat nudnou práci pořád dokola. Ačkoli nějaká práce vyžaduje některé nudné opakující se úkony, pro každého by měla být alespoň část práce zajímavá.
- *Informace* – zaměstnanci potřebují být vybaveni informacemi, které potřebují, aby pracovali lépe a efektivněji. Potřebují vědět, jak dělají svou práci a jak si stojí celá společnost. Otevřete komunikační kanály a poskytněte zaměstnancům informace.
- *Zapojení* – manažeři čelí ohromnému počtu příležitostí a problémů a mají stále méně času na rozhodování. Zapojení zaměstnanců do rozhodování, zvláště pokud je rozhodnutí přímo ovlivní, je zdvořilé a praktické zároveň. Ti, co jsou problému nejblíže, nejlépe ví, co dělat.
- *Nezávislost* – jen málo zaměstnanců touží po tom, aby byl každý jejich krok sledován. Většina ocení flexibilitu vykonávat svou práci, jak se jim to zdá vhodné. Pokud jim dáte prostor, vzroste šance, že budou dělat, co si přejete, a přinášet další iniciativu, nápady a energii.
- *Zvýšená viditelnost* – každý ocení uznání, když si ho zaslouží. Příležitosti ke sdílení úspěchu zaměstnanců s ostatními jsou neomezené. Dejte zaměstnancům nové příležitosti k výkonům, učení a růstu jako druh uznání a díků. Tento způsob je pro většinu lidí nejvíce motivující.
-ba-
Zdroj: Inc.com - portál amerického magazínu Inc. pro začínajcí podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Inc.com