Zaměstnanecké programy se vyplatí

Porozumění optimalizaci pracovních sil již dávno není luxus, ale nutnost. Zaměstnavatelé bez něho nedokáží přilákat a zachovat si nejlepší talenty, čímž škodí vlastnímu rozvoji a zisku. Odborné kruhy neustále opakují, že současné století bude stoletím péče o zaměstnance. Optimalizace pracovních sil spočívá ve vytváření zaměstnaneckých programů, které je možné rozdělit do tří kategorií:

- programy hodnocení a odměňování,
- programy zahrnující následování, vývoj a řízení výkonnosti zaměstnanců,
- infrastrukturní programy pro řízení personálu a dodržování pravidel.

Chce-li firma dosáhnout lepších výsledků, měla by si položit například otázky: Jaké jsou priority našich zaměstnanců? Jak vypadá náš ideální zaměstnanec? Významný vliv na spokojenost zaměstnanců, stejně tak jako na náklady firmy může mít zejména program rozdělování odměn. Nejnovější doporučení zahrnují například:

- benefity ve formě předplatného nějaké služby,
- spolupráce se studenty místních škol,
- nákup akcií či akciové opce,
- vzdělávání zaměstnanců v oblasti finančnictví.

Významným a nenákladným benefitem je také otevřená komunikace se zaměstnanci. Měli by vědět o svých možnostech a tom, co se ve firmě obecně děje. Zaměstnanecká infrastruktura je skytá, neviditelná jako vodovodní potrubí nebo vedení elektřiny. Stejně tak ale v každém okamžiku zajišťuje chod podniku a jeho výsledky. Důležitá jsou proto zaměstnanecká data, která jsou uchována v podnikových systémech a na jejichž základě specialisté HR mohou zaměstnance řídit.

**Datum vydání:** VII/2003
Zdroj: bcentral - Portál společnosti Microsoft věnovaný malým podnikům
Zobrazit přehled článků ze zdroje bcentral