Zapojte zaměstnance do přípravy plánu zaměstnaneckých výhod

Jednou ze základních výzev, kterým firmy čelí, je umět přilákat a také udržet dobré zaměstnance. V tom jim mohou pomoci plány zaměstnaneckých výhod. Při zavádění těchto plánů je třeba zvažovat celou řadu faktorů.

- Nejprve je třeba se ujistit o tom, že je s cíli a očekáváními plánu zaměstnaneckých výhod seznámeno nejvyšší vedení. Nemáte-li dosud určené cíle, začněte právě tím.

- Ujistěte se, že vaše cíle jsou realistické a dosažitelné. V opačném případě by váš plán mohl mít zcela opačný vliv a výrazně poškodit morálku zaměstnanců.

- Nerealizujte cíle bez toho, aniž byste se poradili se zaměstnanci. Je velmi důležité zapojit zaměstnance do vytváření plánu.

- Dále byste se měli ujistit, zda zvolené cíle pomohou dosáhnout celofiremních cílů.

- Po konečném určení cílů je třeba opět komunikovat se zaměstnanci, aby jim plně porozuměli.

- V rámci celého procesu je třeba pracovat s firemní kulturou. Jaká je nyní a jak jí pomůže v rozvoji právě plán zaměstnaneckých výhod?

- Všechny tyto cíle je třeba pravidelně monitorovat a poskytovat zaměstnancům zpětnou vazbu, aby věděli, jak blízko jsou svému cíli.

-kk-

Zdroj: HR Tools - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Tools