Zásadní zdroj energie, bez nějž šéf přichází o lidi i náladu

Bývá to častý scénář. Firma založená před 15 lety několika nadšenci. I když byly začátky nepředstavitelně těžké, vlastně si to užívali. Každý sebemenší úspěch byl provázen obrovským nadšením. Každý posun byl srovnatelný s dobytím nějaké velehory. I když k smrti unavení, všichni šťastní. První pořádné prostory, první zaměstnanci, první velké zakázky. Hra, která skrývá mnoho bariér, ale díky které mohli opravdu prožívat ten nával životní energie, které měli na rozdávání. Jak vypadá příběh této firmy dnes?

Ilustrační snímek

Po 15 letech, kdy už firma běží, většinu provozních záležitostí zvládají zaměstnanci a vzít si 14 dnů dovolené je pro každého ze zakladatelů jen otázkou jejich chuti, můžeme pozorovat pár velmi zajímavých věcí:

  • Příval neomezené energie ze zakladatelů vyprchává a oni jen těžko motivují sami sebe, nemluvě o ostatních.

  • Úspěchy nebývají tím podstatným, co jim přináší pocit štěstí. Jejich vnímání této hry se omezí na sledování reportů, statistik, popřípadě výsledovky.

  • I když se snaží předat nejvyšší vedení někomu dalšímu, kdo je po všech stránkách kompetentní, firmě to neprospívá a často musí z této změny ustoupit. A tak se cítí jako „vězni“ ve své vlastní firmě.

Co se stalo s těmi nadšenci, blázny, kteří své sny překlopili v realitu? Jednoduše ztratili svou hru. Co tím myslím? Pojďme se podívat na anatomii hry.

3 věci, bez kterých neexistuje hra

Aby hra byla hrou, musí obsahovat 3 věci. Cíl, bariéry a účely.

Cíl: Hra bez cíle je hrou nesmyslnou. Zkuste někomu říct „běž“ a ber to jako hru. Pokud neví, že ho někde čeká cíl, patrně ho to velmi rychle přestane bavit nebo se do toho ani nepustí. Cíl musí být známý, jasný a ideálně i velký, protože s malým cílem bude brzy konec hry. Když vaším cílem bude kupříkladu vystudovat vysokou školu, ztratíte přibližně za pět let svou hru. A když žádný další cíl nemáte, může se stát, že začnete přešlapovat na místě a ztrácet své nejlepší roky.

Bariéry: Jsou nezbytné, aby hra byla hrou. Zkuste někomu říct, aby běžel do cíle s tím, že jeho soupeř je osmiměsíční batole. Je jisté, že zvítězí, dokonce i když poběží pozadu nebo když dá batoleti náskok. A to nebude nikoho dlouho bavit. Bariéry jsou absolutně nezbytné, aby bylo možné prožívat pocit štěstí ve hře, protože ten se dostavuje právě ve chvíli, kdy si uvědomujeme že takovou bariéru zdoláváme. Bariéry však musí být velké poměrně k velikosti cíle a účelu. Pokud budou bariéry příliš veliké, stane se hra beznadějnou. Například bude-li vaším soupeřem v běhu Usain Bolt.

Účely: Někdy můžeme vidět doslova zázraky. Můžete potkat jedince, kteří překonali obrovské bariéry na cestě za svým cílem, firmy, které prorazily tam, kde všichni před nimi selhali, nebo lidi, kteří doslova šokovali svět svými výkony. A tajemstvím takových zázraků je účel, tedy základní hodnotný důvod, proč něco vůbec děláme. Toto je přirozený akcelerátor naší energie a cílů. Toto je důvod, proč někteří lidé nebo organizace překonají téměř jakékoli bariéry. Je nenahraditelný a ze hry ho nelze vynechat.

Co se stalo s těmi nadšenci?

A teď zpět k firmě, která před 15 lety vkročila do hry, která se ale postupně vytratila. Co přesně se stalo?

Když začínali, měli jasný cíl vybudovat stabilní životaschopnou společnost. Měli i bariéry jako byl zanedbatelný vstupní kapitál, málo zkušeností a velkou konkurenci. A měli i účel – být vlastním pánem, zabezpečit sebe a své rodiny po finanční stránce, ukázat konkurenci, že se dají věci dělat kvalitněji nebo přinést lidem či společnostem zcela nové řešení jejich problémů, a možná dokonce chtěli změnit nějakou oblast nebo branži a pomoct tak velkému množství lidí. A tento posledně jmenovaný účel je hoden opravdu velké hry.

Dnes po 15 letech to v podstatě všechno mají. Životaschopná a stabilní firma tu je, bariéry jsou překonány, účely z velké části naplněny. Jsou svými pány, jsou finančně zajištění a na trhu významnými hráči. Ale štěstí z této hry se jaksi nedostavuje, podnikání je dosti tuhé a už je tak moc nebaví. Proto si často pak tito zakladatelé hledají jiné, zajímavější hry, které ale nepodporují tu, která je do této pozice celkového úspěchu dostala.

I když si tito lidé dali v průběhu posledních patnácti let nové cíle, a tím si samosebou dodali i další a nové bariéry, pozapomněli na zásadní věc – a tou je účel.

Cíle se zpravidla omezí na vyšší obraty, zisky a více poboček nebo podíl na trhu, možná na prestiž v oboru nebo známost značky. Bariéry jsou pak velmi snadno fixované na konkurenci, podnikatelské prostředí nebo dokonce vlastní zákazníky či zaměstnance. A vznikne opravdu hloupá hra, v níž ani z vítězství nebude mít nikdo radost. Místo hry tu máme spíše boj „kdo s koho“ a ten nikoho nebaví.

Co firmy nejčastěji ztrácejí

Když zabrousím při debatách s českými podnikateli na téma účelu, tedy důvodu, proč se do podnikání před lety pustili a když se po nějakém čase propracujeme na ten hodnotný základní účel, vždy se rozzáří. Nával energie se vrátí a aspoň na chvíli opět zažívají to, co před lety.

Základní hodnotný účel je dle mého pozorování to, co firmy nejčastěji ztrácejí. A s ním se vytrácí přirozená hra, která baví nejen samotné zakladatele, ale způsobuje, že kolem sebe mají takové lidi, kteří se nepřidávají pouze k firmě jako ke zdroji své vlastní obživy, ale k někomu, s kým chtějí hrát právě tuto hru, díky které přečkají i ty nejnáročnější chvíle a vymyslí ta nejúžasnější řešení.

Velikost toho „proč“ je zásadní

A ještě jedna důležitá věc. Velikost a síla účelu se odráží na energii, která se vám vrátí zpět.

null

Pokud je účelem zakladatele firmy jen vygenerovat zisk, bude jeho energie omezená. Nebude pro něj snadné získat další spojence, kteří ho v tom budou podporovat. Získat důvěru od zákazníků a dodavatelů nebude jednoduché, když jediný důvod, proč s nimi někdo chce spolupracovat, je jeho vlastní zisk. Celá hra bude pak postavená na čiré kalkulaci a pokud si vaši spolupracovníci, zákazníci nebo dodavatelé vypočítají, že je o něco výhodnější spolupracovat s někým jiným, snadno vás opustí.

Proč (ne)máte ty správné lidi?

Jak ale najít lidi, kteří jsou ochotní někdy až doslova dýchat za vaši firmu? Základní hodnotný účel je něco, co v sobě zahrnuje dobrou životaschopnost a také skutečnost, že člověk dělá, co ho baví a jak chce. Můžeme pozorovat, že zakladatelé firem, kteří nezapomněli a spíše rozvíjeli základní hodnotný účel svého byznysu, dosáhli všeho. A navíc byli schopni najít a udržel ty nejlepší zaměstnance, zákazníky i dodavatele a velmi často mají mnoho podporovatelů a fanoušků.

Tento neskutečně silný faktor často rozhoduje o tom, zda bude podnikání dál hra generující energii a štěstí nebo boj plný těžkostí. Pokud zakladatelé zapomenou na svůj základní hodnotný účel, cítí obrovskou frustraci a vlastníma rukama postavenou past ve formě firmy. A když firma zapomene na svůj základní hodnotný účel, má potíže najít a udržet loajální zaměstnance, kteří budou ochotni překonávat bariéry a dosahovat cílů.

Být známý, ziskový a úspěšný je hezké a žádoucí, ale dlouhodobou radost z podnikání a dlouhodobá udržitelnost musí být propojena se základním hodnotným účelem. A na ten nikdy nezapomínejte!