Zelený a červený kruh mezd

Je možné, aby někteří zaměstnanci v jedné firmě dostávali nižší plat, než je stanovené platové rozpětí? Co by měla firma dělat, když zjistí, že některý ze zaměstnanců spadá pod minimální nebo přesahuje maximální výši platu?

Při interním auditu firemních programů vyplácení mezd někdy auditoři zjistí, že ve firmě jsou zaměstnanci, jejichž mzda je buď pod úrovní, nebo nad úrovní firemního platového rozpětí. Pokud zaměstnanec dostává méně než stanovené minimum, hovoří se o tzv. zeleném kruhu. U přeplácených zaměstnanců jde o tzv. červený kruh.

Zelený kruh může vznikat, pokud byl zaměstnanec přesunut do nové třídy, v níž dojde následně ke změnám. Podobně je tomu i v případě, kdy jde o zaměstnance přijatého právě v době probíhajících změn platových tříd. Další případy pak zahrnují přehodnocení pracovního místa, reorganizaci či převzetí firmy. Co dělat, když se zelený kruh objeví ve vaší firmě?

- Zvyšte mzdy na nové minimum, když dojde ke změnám v platovém rozpětí.

- Stanovte organizační politiku, která neumožní vznik zelených kruhů.

- Zaveďte politiku „přídavků k minimu“ vně rozpočtu na výhody.

- Zhodnoťte jednotlivé pracovní pozice, abyste se ujistili, že jsou správně zařazeny v platových třídách.

Červený kruh vzniká například tehdy, pokud je zaměstnanec přesunut na nižší místo a zůstane mu původní plat. K témuž dochází i v situacích, kdy je zaměstnanec považován za vysoce výkonného, aniž by to byla pravda. K přeplácení může dojít i při reorganizaci nebo převzetí firmy. Co dělat, když se červený kruh objeví ve vaší firmě?

- Zmrazte plat příslušného zaměstnance.

- Neposkytujte tak častá zvýšení mezd.

- Snižte základní plat příslušného zaměstnance a vyplácejte jednorázové příplatky.

- Snižte mu plat.

- Můžete daného zaměstnance povýšit.

- Hledejte možnosti rozvoje kariéry.

-kk-

Zdroj: Employers Group - Portál pro řízení lidských zdrojů.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Employers Group