3 kategorie kandidátů, o které stojí za to obohatit tým

Společnostem, které obohacují své týmy o ženy na mateřské dovolené, lidi nad 50 let či například mladé stážisty, se daří vytvářet koncept moderních a úspěšných firem. Ve společnostech, kde se potkávají lidé pocházející z různých sociálních skupin, vzniká více podnětů k diskuzím. Pokud se zde navíc respektují názory všech, diskuze může být velmi plodná a vést k úspěšným projektům.

Michaela Moltašová (Kafková), CPL Jobs

Efektivní ženy na mateřské dovolené

Ženy na mateřské dovolené využívají ve většině případů možnosti pracovat alespoň na zkrácený úvazek či z domova. Tím, že musejí skloubit jak práci, tak péči o dítě, dokáží skvěle rozvinout své organizační schopnosti. Stejně tak výborně zvládají multitasking.

Ženy na mateřské dovolené ocení příležitosti, které jim zaměstnavatelé nabízejí, ať už je to právě zmíněný částečný úvazek či občasná práce z domova. Společnost, která jim dá takovouto příležitost si může být jistá, že získá ochotné zaměstnankyně, které ani během mateřské dovolené neztratí přehled v oboru, který vykonávají či kontakt se svými kolegy.

Starší a zkušení

Firmy se mnohdy vyhýbají zaměstnávání lidí, kterým je nad 50 let. Nicméně zaměstnáním člověka, který má za sebou minimálně 25 let praxe a před sebou dalších 10-15 let plného pracovního nasazení, společnosti mnoho získají.

Tito zaměstnanci načerpali během svého pracovního života mnoho cenných zkušeností, o které se mohou podělit. Zpočátku je jim ve většině případu nutné věnovat více pozornosti (například při práci s novými technologiemi), na druhou stranu však společnost získá loajální, pracovité a zkušené zaměstnance, což je v porovnání s mladou generací, která často mění zaměstnání po 1-3 letech, velká výhoda.

Zároveň pokud firmy zaměstnají dlouhodobě nezaměstnaného, můžou dostat od ÚP ČR příspěvek na mzdové náklady jednoho zaměstnance maximálně do výše 15 000 Kč měsíčně, a to po dobu šesti měsíců až jednoho roku. V případě, že zaměstnají uchazeče nad 55 let, může se částka vyšplhat až na 24 000 Kč (Sobotková 2015).

Generace X a Y

Při hledání volných pracovních pozic se potýkají s problémy i mladí lidé, kteří například právě dostudovali. V inzerátech často narážejí na to, že společnosti hledají člověka s praxí. Tyto firmy si totiž často nejsou vědomy toho, že jsou to právě kandidáti z generace X a Y, kteří přicházejí s neotřelými nápady, které jim mohou pomoci. Nejsou totiž svázáni žádnými konvencemi. Jsou zatím jednoduše nespoutaní každodenností.

Tato generace žije on-line, jsou zvyklí využívat všech technologií, které jim ulehčí práci, což zase může být nový vánek pro někdy zkostnatělé firmy. Velmi často se vracejí k hodnotám mezilidských vztahů a navázání dlouhodobých či kolegiálních vztahů je pro ně velmi důležité. Na druhou stranu, pokud nejsou správně vedeni a nevidí ve své práci smysl nebo společný cíl, velmi často inklinují k odchodům a může se zdát, že loajalita již pro ně nemá takový význam jako pro předchozí generaci.

Zdroje:

Sobotková (2015). Příspěvky na zaměstnání lidí nad 50 let.