Berte vážně bezpečnostní školení

Pokud firma chce, aby její zaměstnanci brali vážně školení o bezpečnosti, musí je nejprve brát vážně management. Management, který dává svým postojem najevo, že bezpečnostní školení je drahá nutnost, zaměstnance nepřesvědčí. Budou si říkat, že když to nezajímá nadřízené, nemusí to zajímat ani je. Když management naopak zvolí pozitivní přístup, kdy bude bezpečnost a zdraví zaměstnanců prioritou, pozitivně se k tomu postaví i zaměstnanci. Na společném cíli se pak lépe pracuje.

Bezpečnostní pravidla je třeba jasně vymezit a prosazovat. Zaměstnanci by se během školení měli seznámit s příklady vhodného i nevhodného chování, aby nedocházelo k nedorozuměním. Firma, která zvolí k takovému školení laxní přístup, jen dává zaměstnancům najevo, že překračování pravidel je v pořádku. Zaměstnanci by měli být za bezpečné chování odměňováni. Zároveň by sami měli nést odpovědnost za své chování, aby měli motivaci dodržovat je. Takovou odpovědnost můžete zajistit pomocí následujících nástrojů:

- Sestavte bezpečnostní výbory, které dají zaměstnancům možnost přicházet s nápady na zlepšení bezpečnosti na pracovišti.

- Jmenujte týmy pro řešení bezpečnostní problémů, kde budou zaměstnanci vymezovat a odstraňovat rizika.

- Jmenujte týmy pro vyšetřování nehod, které pomohou objasňovat pracovní úrazy a podnikat preventivní kroky, aby již nedocházelo k dalším.

-kk-

Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com