Britové hlásí rozdíly v platech mužů a žen. Co se zatím ukázalo?

Všichni zaměstnavatelé s více než 250 zaměstnanci mají ve Velké Británii zákonnou povinnost zveřejnit do 4. dubna 2018 rozdíly v odměňování svých zaměstnanců ženského a mužského pohlaví. Údaje mají být zveřejněny na webech zaměstnavatelů a také na oficiálním vládním webu. Čísla zatím dodala více než tisícovka z přibližně 9 tisíc zaměstnavatelů, kterých se nová povinnost týká.

Ilustrační snímek

Rozdílem v odměňování mužů a žen (tzv. gender pay gap) se myslí rozdíl v průměrných příjmech mužů a žen ve firmě (nikoli rozdíl v odměnách mužů a žen na stejné pozici, který je nezákonný již dlouhá desetiletí).

Konkrétně je vyžadováno zveřejnění těchto číselných údajů:

  • mediánový rozdíl v odměnách mužů a žen (srovnání odměn zaměstnanců a zaměstnankyň se střední výší odměn ve firmě),
  • průměrný rozdíl v odměnách mužů a žen (podíl celkové sumy odměn a počtu zaměstnanců),
  • mediánový rozdíl v bonusech mužů a žen,
  • průměrný rozdíl v bonusech mužů a žen,
  • zastoupení mužů a žen, kteří pobírají bonusy,
  • zastoupení mužů a žen ve čtyřech skupinách tvořících strukturu odměn ve firmě.

Kde jsou rozdíly?

Největší rozdíl v příjmech ve prospěch mužů zatím podle vládního webu oznámil řetězec dámské módy Phase Eight, v němž je hodinový příjem žen o 64,8 % nižší než u mužů. Výkonný ředitel společnosti Benjamin Barnett vysvětluje tato čísla tím, že zatímco v obchodech s dámskou módou pracují především ženy, v centrále společnosti je zastoupení mužů a žen vyrovnanější. Ve srovnání platů mužů a žen na stejných pozicích podle něj žádné nerovnosti nejsou.

Podobně jsou na tom i aerolinky Easyjet, v nichž muži vydělávají o 52 % více než ženy. Firma argumentuje vyššími platy pilotů, kteří jsou většinou muži. Do roku 2020 si nicméně firma dala závazek, že jeden z pěti nově přijatých pilotů bude vždy žena.

Další společnosti, v nichž průměrné příjmy mužů výrazně převyšují průměrné příjmy žen, podnikají v oblasti financí. Najdeme zde například firmy Virgin Money (rozdíl 32,5 %) nebo PriceWaterhouseCoopers (rozdíl 33,1 %).

Téměř žádné platové rozdíly mezi muži a ženami nejsou v britské armádě (rozdíl 0,9 %) nebo v Britském muzeu v Londýně (0 %).

Naopak rozdíly ve prospěch žen oznámila Policie hrabství Cambridgeshire (rozdíl 12,9 %) nebo výrobce potravin, výrobků pro péči o tělo a o domácnost Unilever UK, který ve Velké Británii platí ženám průměrně o 8,8 % více než mužům.

Zaměstnavatelé, u kterých bude zjištěn rozdíl v odměňování mužů a žen, budou po 4. dubnu 2018 vyzváni, aby zveřejnili akční plán, jak tento problém řešit.

-kk-

Zdroj: HRreview - britský portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRreview