Britští zaměstnavatelé žádají podporu, když zaměstnají bývalé uživatele drog

Podle průzkumu nezávislého britského orgánu UK Drug Policy Commission nebudou fungovat snahy britské vlády přimět bývalé uživatele drog pomocí reforem sociálních podpor najít si zaměstnaní, pokud nebudou přijaty radikální kroky také v podpoře zaměstnavatelů. Dvě třetiny z 135 oslovených zaměstnavatelů totiž přiznaly, že by takového člověka odmítly zaměstnat, i když by jinak byl pro pozici vhodný.

Zaměstnavatelé sami identifikovali potřebu pro praktickou podporu při zvládání rizik spojených se zaměstnáním takových osob. Navíc s tím, jak roste nezaměstnanost, je tento problém ještě palčivější.


Radikálnější opatření jako pobídky a vhodná legislativa jsou zapotřebí ke snížení stigmatu a diskriminace, kterým musí tato skupina čelit při snaže vrátit se do běžného pracovního života.

-av-

Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management