Čeká vás náročná a obtížná spolupráce či komunikace? Nenechte se unést sabotéry.

Vyskytují se ve vašem okolí lidé, se kterými komunikace a spolupráce není snadná? Kdy se už dopředu na setkání netěšíte a říkáte si, to bude zase těžké?

Pavla Pavlíková, INNERGY

Většinou za to můžou sabotéři. Tedy ty naše stránky, které se objevují v náročných situacích, když jsme ve stresu a které nás brzdí a blokují naši cestu k domluvě. Sabotéři reprezentují režim přežití naší mysli, který nás připravuje na útok nebo útěk.

V tomto módu jsme v negativních emocích, vnímáme pouze možná ohrožení, nevidíme příležitosti a úpěnlivě se držíme svých starých zaběhaných vzorců a zvyků. Naši sabotéři jsou aktivní, vrchní sabotér soudce začne kritizovat nás, druhé, celou situaci, perfekcionista vyžaduje naprostou dokonalost a bazíruje na detailech, kontrolor chce, aby bylo vše podle něj, vyhýbač se snaží vyhnout jakékoliv debatě, hyper-racionální ignoruje pocity a vyžaduje tvrdou logiku, a tak dále.

Prostě sabotérům nejde o domluvu, ale o to dokázat svou pravdu a že se druhý mýlí. Jistě si dovedete představit sami, jak tato atmosféra nepřispívá spolupráci.

Sabotéři jsou nakažliví. Co to znamená – jestliže se aktivuje sabotér v jednom člověku, díky zrcadlovým neuronům se spouští sabotér v druhém. Zrcadlové neurony způsobují, že zrcadlíme a napodobujeme co vidíme a cítíme u druhých. Předkům to dávalo výhodu přežití, protože se tak mohli naladit na náladu kmene, proto je i pozitivní i negativní energie nakažlivá.

Co z toho plyne? Když nejsme bdělí a opatrní, tak někdo, kdo je v módu sabotérů, automaticky aktivuje naše sabotéry. Když je někdo ve stresu, kritizuje, je naštvaný, kontroluje, posuzuje, automaticky nás to přesune do negativní energie. Můžeme druhého člověka začít posuzovat, nesnášet, obviňovat. To pravděpodobně posílí jeho negativní energii a vzájemně si zesílíte sabotéry.

Negativní pocity a reakce sabotérů se vzájemně posilují, což způsobuje začarovaný kruh.

Jak z toho kruhu ven

1. Všímejte si aktivních sabotérů u druhých a nenechte se unést vlastními sabotéry

To se dělá tak, že se soustředíte na svoje smyslové vjemy a pocity. Ukotvíte se v přítomnosti, tím se aktivuje kreativní režim mysli, kdy jste schopni empatie, zkoumání, inovace a jste více v pozitivních emocích.
Nejjednodušší je soustředit se na svůj dech, prohloubit ho a vědomě se nadechovat a vydechovat. Výborný způsob je také využít některý ze smyslů, například hmat. Můžete třít palec a ukazováček jedné ruky o druhou, nebo se dotýkat nějakého předmětu, látky vašich šatů, tužky, hrnečku a zkoumat teplotu, texturu, povrch tohoto předmětu.

To zamezí tomu, aby vás unesli sabotéři a aktivuje se kreativní režim mysli a můžete reagovat pozitivně. Vaše pozitivní odpověď může snížit intenzitu sabotéra druhého a jeho negativitu a posunout ho více do pozitivna.

2. Použijte empatii

Místo naštvání se na druhého, zkuste přemýšlet takto: Ano, sabotér druhého vám ubližuje, ale představte si, o kolik víc ubližuje sabotér tomu druhého, který ho má 24 hodin denně v hlavě a musí s ním žít.

Například když je k vám něčí soudce často kritický a krutý, představte si, o kolik víc je ten soudce brutální na něj samého celou tu dobu a jak těžké musí být pro tohoto člověka žít s tímto kritickým hlasem v hlavě 24 hodin denně. Nebo když vás perfekcionista druhého stresuje svou přepečlivostí, představte si, jaké to musí být žít s tímto perfekcionistou, který se neustále do toho člověka naváží. A jak vyčerpávající musí být pro kontrolora být neustále pod vnitřní kontrolou a žít s obavou, že ztratí kontrolu.

Když si představíte, že i tento člověk má svou kreativní část, která se nemůže ukázat, protože je obklopena sabotéry, určitě budete schopni ještě větší empatie a soucitu s tímto člověkem, který se svými sabotéry musí být 24 hodin denně.

Zůstanete v kreativním módu a to pomůže, že druhý se nepropadne tolik do sabotérů, spíše ho posunete směrem k pozitivnu, což posílí váš vztah a umožní spolupráci.

3. Zareagujte pozitivně

Můžete ukázat empatii k tomu, čím druhý prochází nebo zvídavost, abyste více porozuměli tomu, co se děje a jak to má druhý člověk. Můžete nabídnout nějaké kreativní řešení situace či problému. Tím, že nebudete odpovídat na sabotéra druhého svými sabotéry, zkrátíte a snížíte intenzitu sabotéřího únosu u druhého člověka, protože to nebudete podporovat.

4. Předvídejte sabotéry druhého a připravte se na ně

Jaké chování druhého vám vadí? Co to může být za sabotéra? Zkuste si představit, jak na něj zareagujete, abyste se také nenaštvali a neaktivovali své sabotéry. K tomu může sloužit některý z bodů výše.

 

Když budete takto postupovat, můžete „nakazit“ druhého svou pozitivní energií a zvýšit tak šanci na domluvu a lepší spolupráci. Dokážete snížit jejich negativitu a hlavně, vy sami se udržíte v pozitivním nastavení a nenecháte se stáhnout druhým člověkem do stresu a negativních emocí a nebude vás komunikace s tímto člověkem tolik vysilovat.