Domácí násilí má dopad na zaměstnance

Britská CAADV (Corporate Alliance Against Domestic Violence – Firemní aliance proti domácímu násilí) vznikla před rokem, když britská vláda odhalila čísla mapující rozsah této problematiky. Mezi její členy patří  společnsoti AOL, BBC, Body Shop, KPMG a Vodafone. Alianci dále doplňuje vládní zdravotnická orgnaizace National Health Service (NHS) a ministertvo zdravotnictví. Posláním aliance je zajistit, aby se zaměstnavatelům a jejich zaměstnancům, kteří potřebují podporu, dostalo nejlepší možné rady.

Uzma Hamid, pracovnice KPMG, uvádí, že poté, co firma zhlédla národní statistiky, si uvědomila, že by bylo naivní myslet si, že domácí násilí nemá vliv na jejich zaměstnance. Jedná se nejen o morální povinnost ale také o možnost bojovat se ztrátou produktivity a absencí způsobených těmito problémy.

Je ale důležité nezapomínat, že osobní životy zaměstnanců jsou jejich soukromou záležitostí. Zaměstnavatelé by se neměli snažit zasahovat, pokud osobní problémy jejich zaměstnanců nevedou k viditelné změně v pracovní morálce.

Příznaky jako absentérství, nedochvilnost, známky fyzického násilí nebo finanční obtíže mají velký dopad na práci lidí. Dobrý manažer dokáže problémy řešit a ve finále odkrýt jejich pravou příčinu. Často se totiž stává, že oběti násilí nechtějí, aby jejich okolí vědělo, čím procházejí. Zde je důležité, aby všichni zaměstnanci věděli, že se snažíte v takových situacích nabídnout pomocnou ruku.

-av-

Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management