Elektronická příručka: Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) zveřejnila bezplatnou elektronickou příručku týkající se řízení stresu a psychosociálních rizik, která je určena zaměstnavatelům a zaměstnancům zejména v malých firmách. Příručka je k dispozici v online verzi či ke stažení v národních verzích včetně češtiny a je přizpůsobena právním předpisům a podmínkám jednotlivých zemí.

Stres je významným problémem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v přibližně 80 % evropských podniků a je jedním z hlavních důvodů zmeškaných pracovních dnů v Evropě. Postupy k řešení stresu při práci však zavedla méně než třetina evropských podniků,“ konstatuje EU-OSHA.

Elektronická příručka obsahuje:

  • vysvětlení rizik, jejich příčin a důsledků pro zaměstnance a zaměstnavatele,

  • rady a pokyny, jak včas odhalovat problémy a přijímat opatření,

  • příklady prevence a řízení rizik, zejména pro malé podniky,

  • mýty a fakta o stresu pro zaměstnance a zaměstnavatele,

  • informace o vnitrostátních zdrojích.

Příručka je bezplatná a jednotlivé verze jsou k dispozici pro prohlížení on-line nebo si je lze stáhnout k použití off-line na této stránce. V sekci „Přístup k národním verzím elektronického průvodce“ zvolte příslušnou zemi a jazyk příručky. Česká online verze je dostupná zde.

-kk-

Zdroj: EU-OSHA - Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Zobrazit přehled článků ze zdroje EU-OSHA