Emoční inteligence vám pomůže i v práci

Emoční inteligence má velký vliv na náš život. Bez uvědomění sebe samého nemůžeme na emoční inteligenci začít pracovat. To znamená, že nejdříve musíme získat schopnost správně pojmenovat emoci, když ji začneme pociťovat, připsat ji správnému zdroji a zdržet se jakéhokoliv chování, když jsme ještě nepřemýšleli o jeho dopadu.

Schopnost zabránit tomu, aby určitá emoce nad vámi přebrala kontrolu, je velmi důležitá. Patří sem také umět rozeznat, jak se v jaké situaci cítíte, co si o ní myslíte.

Je důležité udržet si vysokou toleranci frustrace a schopnost regulovat vlastní emoce. Určitě by vás neměla odradit hned první stresová situace v práci. Emoční inteligence zahrnuje tyto pojmy:

- Empatie je schopnost lidí vcítit se do druhé osoby.

- Motivace a rozhodnutí. Schopnost udržet si motivaci znamená mít chuť do další práce. Motivaci podporují také dobrá rozhodnutí. To znamená dokázat zvládnout emoce, konat méně impulzivně a více přemýšlet.

- Analýza a pochopení vztahů. Dobré vztahy jsou charakteristické vzájemnou důvěrou a respektem. To znamená mít ve svém okolí lidi, na které se můžete absolutně spolehnout.

- Intuice je schopnost důvěřovat svým pocitům a podle nich dělat důležitá rozhodnutí a řídit své činy.

- Kreativita a flexibilita. Kreativita je schopnost vytvářet alternativní řešení a zvažovat vícero možností. Znamená to nenechat se očarovat prvním dojmem zajímavé myšlenky.

- Integrované „já“. Dbejte o vyváženost jednotlivých rolí ve vašem životě. Pravidelně sledujte, co děláte pro emocionalitu, sociální, fyzickou a mentální část vašeho „já“.

- Vyrovnaný život je takový, ve kterém dostává svůj prostor práce, vztahy, odpočinek, relax a zájmy.

-pk-
Zdroj: HR Web.sk - Internetový týdeník o kariéře, lidských zdrojích a řízení.
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Web.sk