Emoční wellness – emoční pohoda jako opora naší odolnosti, dobré nálady a zdraví

Slovo wellness znamená cestu k souladu mysli, duše a těla. Smyslem je, aby se člověk cítil dobře, což by tedy mělo plynout z celkové, tedy psychické, fyzické a sociální pohody.

Ilustrační snímek

Emoční wellness jsou konkrétní metody a techniky ladění a vylaďování osobních emocí, pocitů, myšlenek a tělesných stavů, využívající podpory našich silných stránek a našich možností jako cestu úzdravy.

Emoční pohoda, rovnováha mezi vědomým a nevědomým, je rovnováhou mezi slastí a strastí, nedostatkem a přebytkem, symbolicky světlem a tmou.

Emoční wellness je nástrojem neurobiologického a epigenetického potenciálu našeho organismu a využívá na tělo orientovaný proces, psychoterapeutické a jiné formy uvědomování si svých vnitřních hnutí, což nás vede k posílení nebo oslabení našich reakcí na neočekávané události.

S minimální výbavou, jak náš energetický potenciál organismu zdravě vybíjet a nabíjet, a ladit tento cyklus jako střídání aktivního a pasivního chování, pak nás může tato naše síla, náš velký potenciál, ubíjet až ke zhroucení a vyhoření. Může jít o různé změny v našem organismu jako nemoci, nevolnosti, únava, nuda, apatie, odevzdanost, deprese, agrese, popudlivost, naštvanost a zraňování okolí nebo slabost dokončovat úkoly nebo je dokonce začít.

Snaha porozumět a chápat příčiny nám dává možnost se rozhodovat, kterou strategii přežití (cítit se šťastně) zvolíme, abychom se cítili šťastně.

Jak si poradit se zátěží

Náš organismus má vlastně dvě energetické cesty, jak si poradit se zátěží, tedy s životem ohrožující situací nebo situací, která nám reálné ohrožení připomíná. Proto na lidi kolem křičíme doma či v práci, nebo náš vztek polykáme a trpíme, když se cítíme ohrožováni, zatíženi až na samých hranicích a bráníme se, jak můžeme. Tyto fyziologické reakce jsou součástí našeho savčího repertoáru, a tak můžeme říci, že základní dovednost je nepodlehnout panice.

Panika je opak emoční pohody, nedává nám nám čas na rozmyšlenou... na jedné straně nelze naše pocity a pudy potlačovat, na straně druhé jim zas nelze bezhlavě podléhat. A náš organismus má vlastní nástroje.

Aktivní reakce našeho vegetativního nervového systému (parasympaticus, sympaticus) je útok či útěk. Jde o pohyb energie směrem ven. Pasivní reakce je zamrznutí, odevzdání. Jde o pohyb energie směrem dovnitř. Emoční wellness nám umožňuje rozumět a využívat jejich potenciál pro naší otužilost a zdraví. Čím větší spektrum možností, tím se náš potenciál rozšiřuje.

Naplnění základních vývojových potřeb

Emoční wellness hledá i kořeny událostí, které nás naučily volit tu kterou reakci. Tyto kořeny se skrývají v naplněnosti našich základních vývojových potřeb.

Emoční wellness je proces změny, ve které symbolicky doplňujeme chybějící zbytky v mozaice vývojových potřeb.

  1. Jaké je moje místo ve světě, v prostoru, čase? Mám dost prostoru nebo málo?
  2. Cítím se bezpečně? Nespěchám? Nestíhám? Cítím tlak, tíhu?
  3. Cítím se plný nebo prázdný? Čím krmím svůj rozum, své pocity a své tělo? příjem a výdej?
  4. Cítím oporu, podporu? Neviditelnou ruku v zádech? Cítím, že padám nebo lezu nahoru? Je mi těžko?
  5. Znám své hranice? Rozumím svým limitům? Umím si říci dost nebo musím za každou cenu vydržet?

Emoční wellness podobně jako antistresový wellness jsou způsoby, kterými můžeme poměrně rychle dosahovat změn, s pozitivní motivací klienta garantovat tuto změnu, celkovou úlevu a posílit mechanismy, jak tuto novou mapu uchovat a přetvořit do nové perspektivy, což je další cíl změny.

Emoční wellness posiluje využitím našeho neurobiologického nastavení organismu a přináší celkovou úlevu (prázdná hlava, svěží pocity a fyzické zdraví). Emoční úleva může být často klíčem k úlevě fyzické, např. od chronických bolesti či k vyprázdnění hlavy od starostí.

Emoční wellness je vlastně rozumný a citlivý plán krátkodobé intervence, jak se celkově vyladit a pocítit úlevu s podporou psychoterapie, relaxace, meditace, různých energetických cvičení (jóga, čchi kung apod.) a pohybu.

Ne, není to program jen pro vyčerpané manažery, jak se jeden zájemce domníval. U nás se potkávají všichni od studentů po seniory, od výrobního pásu až po top management, každý kdo by se rád cítil svěže a odpočatě. Program probíhá individuálně i v malé skupince.