Evropa řeší pracovní stres, Česko zaostává

V posledních deseti letech stoupla hladina pracovního stresu v devíti zemích EU, klesla však pouze ve Švédsku. Studie ukazují, že stres má na svědomí ztrátu 50 – 60 % všech ztracených pracovních dní. Přímé náklady spojené s pracovním stresem jsou odhadovány na 4 % HDP Evropské unie.

Zástupci evropských zaměstnanců a zaměstnavatelů se proto již v roce 2004 shodli na pravidlech minimální ochrany před pracovním stresem. Evropská komise dohodu vyhodnotila a potvrdila, že implementace těchto pravidel vykazuje pozitivní výsledky. Přestože tato pravidla dosud nefungují ve všech členských zemích, 19 zemí již má legislativu nebo kolektivní smlouvy, které řeší stres a psychická rizika na pracovištích.

Malta, Kypr, Polsko a Slovinsko o stavu svých závazků ve věci minimální ochrany před pracovním stresem dosud neinformovaly. Bulharsko, Česká republika, Německo a Estonsko tyto závazky dosud nesplnily.

-kk-

Zdroj: Europa - oficiální portál Evropské unie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Europa