Hlavní pracovní rizika

Podle Health and Safety Executive (HSE) bylo jen v Anglii během let 2004 – 2005 v práci usmrceno 220 osob a následkem pracovních úrazů vznikla ztráta 35 milionů pracovních dnů.

Britský doručovací gigant Royal Mail je si vědom, že ochrana zaměstnanců je pro běh firmy kritická. Royal Mail zaměstnává asi 200 000 osob, což je 1 % britské pracovní síly a každý týden musí k udržení tohoto počtu rekrutovat 400 osob. Proto vítají jakákoliv opatření, která udrží zaměstnance v práci a u firmy. Jejich přístup k riziku klade důraz na prevenci i poskytování péče a podpory v případě, že se problémy vyskytnou. Zaměstnanci jsou mimo jiné proškolováni, do jaké míry by měli být schopni rizika kontrolovat a vyhýbat se jim. Vítá se u nich držení mobilního telefonu v pracovní době, neboť v některých oblastech prý to snižuje riziko napadení. Firma dosáhla snížení nehod o polovinu ve srovnání s daty před čtyřmi roky.

Obecně je nejčastější příčinou fyzických úrazů manipulace s těžkými břemeny a pády. HSE může v případě pracovního úrazu zakročit různě. Od upozornění na potřebu vylepšení, až po uzavření podniku a soudního stíhání. Přestože viníci mohou být uvězněni, od roku 1996 byl tento verdikt vyřčen pro pouhých pět osob. Mnohem běžnější formou trestu jsou pokuty, které jsou ale bohužel spíše podle velikosti firmy než rozsahu nebo následků zranění.

Co se týče násilných útoků na personál, v letech 2004 – 2005 se vyskytlo jen ve Velké Británii více než 1 300 útoků a to pouze na personál záchranné služby. Proto je zdravotnický personál proškolován tak, aby zvládal tyto nepříjemné ataky. Školení jsou zaměřena na osvojení dovedností rozpoznávání potenciálně nebezpečné situace, komunikační a další strategie.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management