Hrubé chování může být sexuální obtěžování

V rozhodnutí, které může rozšířit dosah zákonů proti sexuálnímu obtěžování, rozhodl americký odvolací soud, že hrubé chování ze strany nadřízeného pracovníka může být považováno za sexuální obtěžování, pokud je ženy-zaměstnankyně budou považovat za více zastrašující než muži.

Jednalo se o soudní spor americké Komise pro rovné pracovní příležitosti (EEOC) a Národní vzdělávací asociace (NEA), v němž tři zaměstnankyně unie vzdělávacích pracovníků žalovaly svého nadřízeno Thomase Harveye, který na ně často bezdůvodně křičel, hrozil jim pěstmi, stál za zády nebo přímo u stolu a kontroloval je.

Jedna žena podala výpověď kvůli tomuto přístupu nadřízeného, druhá na něho podala oznámení na policii a třetí měla velký strach s ním vůbec mluvit o chodu kanceláře. I když se nejednalo přímo o sexuální chování, tyto ženy se soudily pro diskriminaci na základě pohlaví s tím, že jim NEA vytvořila nepřátelské pracovní prostředí. Chování Thomase Harveye bylo stejné i v případě mužů, ti to však za zastrašování nepovažovali.

-kk-

Zdroj: Workindex.com - rozcestník k řešením v oboru lidských zdrojů, nové informace pro personalisty
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workindex.com