Jídlo v práci: Čas na změnu

V některých částech světa převládá pohodlnost nad kvalitou stravování v pracovních dnech. Ti, co si mohou dovolit kupovat výživné potraviny, dělají stále častěji naprostý opak. Kniha Christophera Wanjeka Food at Work (Jídlo v práci), vydaná Mezinárodní organizací práce, se tímto trendem blíže zabývá a zkoumá, jaký vliv má na produktivitu práce.

Hlavní poselství knihy spočívá v tom, že k nejlepším výkonům pomáhá zaměstnancům zdravé jídlo snězené s kolegy v klidném prostředí. Odpočatí a najezení pracovníci jsou totiž produktivnější a přínosnější pro své zaměstnavatele i rodiny. „Správná výživa je základem produktivity práce, bezpečnosti práce, mezd a uchování pracovních míst – zájmů, které sdílí vlády, zaměstnavatelé, odbory i zaměstnanci,“ vysvětluje Wanjek. „Firmy ubližují samy sobě, pokud nenabízejí možnosti kvalitního stravování.“

Existuje řada důvodů, proč právě pracoviště je ideálním místem pro přechod je zdravému způsobu stravování. Zaměstnanci zde tráví až dvě třetiny svých dní, navíc ve stejné skupině lidí. Pracovní den je také rozdělen pomocí přestávek a jídlo a občerstvení. Problém však spočívá v tom, že většina pracovišť zdravou výživu nepropaguje. Naopak je plná automatů s nezdravými potravinami a nápoji, zařízení s rychlým občerstvením či sladkostí na poradách.

V rozvojových zemích zaměstnanci často přestávky na jídlo nemají. V bohatých zemích se naopak nevyužívají. Roste například počet zaměstnanců, kteří obědvají u svého pracovního stolu a připravují se tak o důležitý odpočinek během pracovního dne. Kniha Food at Work popisuje konkrétní řešení na základě studií z 28 zemí světa. Začínají u zdokonalování firemních jídelen a kaváren či poukazů na stravování a pokračují až ke kvalitnějšímu jídlu u pouličních prodejců. Jde o konstruktivní návod pro vlády, zaměstnavatele a odbory, které chtějí vědět, jaké řešení by jim nejlépe vyhovovalo.

-kk-

Zdroj: International Labour Organization - portál Mezinárodní organizace práce (ILO).
Zobrazit přehled článků ze zdroje International Labour Organization