Konec diskriminace starších uchazečů ve Velké Británii

Jak se mohou britští zaměstnavatelé vyhnout zaujatosti vůči věku uchazečů, aby vyhověli novele zákona, která vstoupí v platnost od října letošního roku? V prvním ze série článků na toto téma zodpovídá autor nejčastější dotazy.

- Může se v pracovní inzerci použít výrazů jako „dynamický“ nebo „energický“? Pouhé užívání takových výrazů není samo o sobě porušením nových zákonů. Je zde ale nebezpečí, že by toto jednání mohli neúspěšní uchazeči použít pro podporu svých argumentů při případném stání. Proto se doporučuje pokud možno se jim vyhýbat. Samozřejmě, že i starší uchazeči mohou být energičtí a dynamičtí. Proč ale zmiňovat vlastnosti, které jsou tak trochu samozřejmé? Je bezpečnější uvést jen dovednosti a kompetence, které jsou skutečně potřebné pro výkon pozice.

- Budou se muset měnit obrázky, které někdy takovou inzerci doprovázejí? Inzerce doprovázená obrázkem, který zobrazuje jen mladé lidi není vhodná.

- Měli bychom omezovat žertování ohledně věku? Ano. Přestože se v očích mnoha může jednat jen o neurážlivou aktivitu. Ale stejně lidé posuzovali i sexuální nebo rasistické „žerty“, které toleruje v současné době jen málo zaměstnavatelů. Pravděpodobně bude v této souvislosti jen velmi málo stížností. Je ale možné, že mohou být použity jako podpora pro závažnější projevy věkové diskriminace.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management