Mezi námi, je to šikana

Aktuální studie amerického Institutu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (NIOSH) se zaměřila na šikanu na pracovišti. Zjistila, že stále častější šikanování nemají ani tak na svědomí nadřízení jako spolupracovníci. Pokud se tedy organizace chtějí násilného chování svých členů vyvarovat, měly by podnikat kroky pro zlepšení vtahů mezi kolegy a ne se stále soustředit jen na zlepšení vztahů s nadřízenými nebo zákazníky.

Výzkumu se zúčastnilo 516 státních i soukromých organizací o velikosti od 5 do 20 000 zaměstnanců. Šikanou se v něm rozumělo opakované zastrašování, pomlouvání, sociální izolování či ponižování jedné osoby druhou (nebo více osobami) vedoucí ke zvyšování pracovního stresu.

-kk-

**Datum vydání:** VIII/2004
Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com