Mezi tyrany převládají kolegové

Šikanu na pracovišti daleko častěji iniciují zaměstnanci ve stejném postavení než nadřízení. K tomuto závěru dospěla aktuální studie amerického Národního institutu pro bezpečnost práce a ochranu zdraví (NIOSH). Firmám proto radí, aby své snahy o vymýcení šikany soustřeďovaly cíleně na vztahy mezi kolegy, nikoli pouze nadřízenými a podřízenými.

Studie se zúčastnilo 516 respondentů z řad odborníků na lidské zdroje ze státního i soukromého sektoru. Šikanou bylo míněno opakované zastrašování, pomlouvání, společenské izolování či ponižování ze strany jedné nebo více osob vůči osobám jiným. NIOSH vyzývá k pokračujícímu výzkumu, který by měl pomoci detailněji odhalit možnosti prevence šikany jako příčiny pracovního stresu. Studie by se v budoucnosti měly zaměřovat především na hledání hlubších souvislostí a příčin vzniku šikany.

-kk-

**Datum vydání:** III/2005
Zdroj: Workindex.com - rozcestník k řešením v oboru lidských zdrojů, nové informace pro personalisty
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workindex.com