Může se firma připravit na pandemii ptačí chřipky?

Hrozba pandemie ptačí chřipky je s každým novým výskytem této choroby reálnější a s ní i hromadné absence, které mohou mít těžko předvídatelný dosah. Zaměstnavatelé se mohou uchránit od právních komplikací mimo jiné myšlením o krok napřed.

V případě pandemie bude například britská vláda požadovat po zaměstnavatelích, aby implementovali řadu opatření spojených s ochranou zaměstnanců. Zaměstnavatelé by měli být připraveni na nahrazení většího počtu klíčových osob a vyhnout se situacím, kdy by byli nuceni za tyto osoby nasazovat lidi bez potřebné kvalifikace a dále zvýšenou ochranu mladších osob a těhotných žen. Také by měli zhodnotit rizika v rámci jednotlivých pozic a implementovat dodržování nových pravidel. Například by měl být připraven dodatek, upravující hygienické návyky, změny smluv apod.

Zaměstnavatelé mohou být obviněni z nedbalosti, pokud vystaví zaměstnance riziku nákazy nebo dokonce nákaze samotné a budou muset zajistit zdravé a bezpečné pracovní prostředí.

Propouštění

V nejhorším případě se může stát, že sám zaměstnavatel bude chtít během pandemie propustit zaměstnance, což zřejmě nebude možné bez jejich souhlasu. Na druhou stranu je možné, že zaměstnavatel bude moci propustit osoby, které ze strachu z nákazy odmítnou chodit do práce.

Co dělat v nouzové situaci

Pokud bude formálně vyhlášena pandemie, zaměstnavatelé by měli udělat následující:

- vyhledávat a aktualizovat vládní příkazy,

- poslat zaměstnance s chorobnými příznaky co nejdříve domů,

- povzbudit zaměstnance, aby pracovali z domova tam, kde je to možné,

- zajistit záskok za nemocné, přehodnotit rizika jejich pozic a vyškolit personál,

- přehodnotit rizika zaměstnanců, kteří jsou nuceni pracovat ve vzdálených oblastech,

- zajistit diskrétnost.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management