Násilí na amerických pracovištích

Násilí na pracovišti stojí v titulcích amerických deníků velmi často. Podle studií je každý týden v USA zabito v průměru 20 pracovníků a 18 000 zaměstnanců je v práci napadeno. Další statistiky uvádějí, že 2 500 pracovníků ze 100 tisíc bylo v práci fyzicky napadeno. 44 % z těchto útoků mají na svědomí zákazníci nebo klienti, 24 % cizí osoby, 20 % spolupracovníci, 7 % šéfové a 3 % bývalí zaměstnanci. Někteří odborníci vidí příčinu v uvolněných zákonech o střelných zbraních, jiní ve zvyšujících se dávkách práce a stresu. Ať je to jakkoli, násilí se stalo součástí kruté reality amerických personalistů. Mohou toto šílenství zastavit?

Larry Chavez, šéf Critical Incident Awareness, věří, že se dá násilí na pracovišti předcházet a zabránit pomocí minimálního zakročení řádně vycvičeného personálu. Výcvik v této oblasti je podle něj klíčový. Management často přehlédne jisté varovné signály, které vysílají stresovaní pracovníci předtím, než se začnou chovat násilně. Patří mezi ně například: změny v chování, změna vzorů, nově získané chování, špatná osobní hygiena, romantická nebo sexuální obsese, posedlost a přístup k polovojenskému výcviku apod. Podnik by také měl prosazovat striktní politiku a netolerovat jakékoli projevy násilí. Měl by mít programy na pomoc zaměstnancům, které mohou zneškodnit řadu situací způsobených stresem. Personalisté by se měli lépe seznámit se zaměstnanci, aby se tito nebáli kdykoli za nimi přijít se svými problémy.

-ba-
Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com