Návrat do práce sníží depresi

I když již bylo mnohokrát zdokumentováno, že moderní pracoviště může být zdrojem stresu a deprese, návrat do práce může naopak pomoci lidem trpícím depresí. Práce totiž hraje důležitou roli ve formování identity jednotlivce a pokud zaměstnanci nemohou určitou dobu pracovat kvůli úzkosti nebo depresi, ztratí tím pocit o vlastní ceně. 

Nedávná britská studie ukázala, že návrat do zaměstnání představuje jeden z nejdůležitějších faktorů na cestě k úplnému uzdravení. Umožňuje znovu získat sebedůvěru a zavést do života stabilitu.

Deprese a úzkost patří v dnešní době mezi nejčastější příčiny, kvůli kterým zaměstnanci začnou pobírat dlouhodobé nemocenské dávky. Investováním do služeb ochrany zdraví při práci mohou firmy hrát klíčovou roli v pomoci zaměstnancům s návratem do práce. Mohou tak zlepšit celkovou výkonnost a naopak snížit náklady na absence zaměstnanců ze zdravotních důvodů.

-kk-
Zdroj: Psych Central - největší světový portál věnovaný duševnímu zdraví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Psych Central