Nové výzvy v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy otevřelo 21. července novou výzvu pro předkládání projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se týká tří oblastí podpory v rámci Prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání.

V oblasti Zvyšování kvality ve vzdělávání je vyčleněno celkem 600 milionů korun na zlepšení kvality počátečního vzdělávání ve všech regionech ČR vyjma hlavního města Prahy. Oblast Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nabízí možnost získat podporu v celkovém objemu 200 milionů korun. Na Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení je pak vyčleněno 300 milionů korun.

Projektové žádosti je možné předkládat do 30. října 2008 do 13:00 hodin na adresu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Odbor CERA (46), U Lužického semináře 13, 118 12 Praha.

-kk-
Zdroj: EurActiv.cz - český informační portál o dění v Evropské unii
Zobrazit přehled článků ze zdroje EurActiv.cz