Posadit rovně, koukat rovně

Tři čtvrtiny zaměstnanců v Evropě trpí zdravotními potížemi na základě práce s počítači. Upozornila na to studie společnosti CTX vyrábějící monitory. Nejčastěji se jedná o bolesti zad, očí a hlavy. Současně studie zaznamenala zlepšení u zaměstnavatelů, kteří poskytují adekvátní zdravotní a bezpečnostní trénink. Může to působit příliš jednoduše, prioritami oddělení lidských zdrojů a IT by se však mělo stát školení zaměstnanců, jak správně sedět u počítače a nastavit si monitor.

Celá záležitost se stala ještě naléhavější v souvislosti s celoevropskými snahami uzákonit způsoby správného používání kancelářského vybavení ve veřejném sektoru. Studie CTX odhalila, že téměř polovina dotázaných pracuje u počítače více než 40 hodin týdně. V devadesátých letech čelila řada firem žádostem o odškodnění ze strany zaměstnanců, kterým intenzivní práce s počítači způsobila chronická onemocnění.

V souvislosti s těmito skutečnostmi výrazně narostla důležitost ergonomie a potřeba pravidelných přestávek při práci s počítači. V posledních letech však opět poklesla s nástupem nové generace zaměstnanců. CTX proto nabádá firmy, aby chránily své zaměstnance před zbytečnými problémy:

- Ujistěte se, že máte monitor ve výšce očí a případně upravte židli.
- Obrazovka by měla být dostatečně světlá, ne však oslňovat.
- Používejte pohodlné židle s pevnými opěradly.
- Ujistěte se, že zaměstnanci mohou naklánět monitory, spíše než ohýbat krk.
- Monitory by měly mít vysoký kontrast a dobré zorné úhly.
- Podporujte pravidelné přestávky.

-kk-

**Datum vydání:** IX/2004

Zdroj: vnunet.com - britský portál věnovaný informačním technologiím
Zobrazit přehled článků ze zdroje vnunet.com