Právní tipy do personální praxe: Fingování pracovního úrazu a trestní rovina

Pracovní úrazy jsou strašákem každého zaměstnavatele. Bohužel se v praxi setkáváme s obyčejnými pracovními úrazy, ale i s těmi smrtelnými. Nejde o nic příjemného z hlediska právního, a už vůbec ne z hlediska lidského. V tomto článku se JUDr. Irena Valíčková z Valíček & Valíčková, advokátní kancelář s.r.o. zaměří právě na právní problematiky pracovních úrazů.

JUDr. Irena Valíčková

Pracovní úraz vzniká typicky na pracovišti při výkonu práce zaměstnance nebo při souvisejících činnostech. Pokud k pracovnímu úrazu zaměstnance dojde, má zaměstnanec následující nároky:

  • náhrada za ztrátu na výdělku po dobu a po skončení pracovní neschopnosti
  • náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění
  • účelně vynaložené náklady spojené s léčením
  • náhrada věcné škody
  • jednorázová náhrada nemajetkové újmy osobám blízkým při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance

V praxi jsem řešila situaci, kdy zaměstnanec v pondělí nahlásil mému klientovi – zaměstnavateli, že v pátek utrpěl pracovní úraz při pádu ze schůdků při skládání zboží do regálu. U druhého klienta jsme zase řešili situaci, že měl údajně uklouznout na toaletách v budově zaměstnavatele.

Ani v jednom případě zaměstnanci úraz bezprostředně nenahlásili a až s odstupem dnů si „rozmysleli“, že je vlastně něco bolí. V obou případech se to však zaměstnavatelům nezdálo.

Jak v tomto případě postupovat?

Klientům jsem doporučila, aby splnili veškeré své povinnosti, jako jsou záznamy o pracovním úrazu, nahlášení na pojišťovnu apod., ale se zdůrazněním, že je zde pochybnost, zda se o pracovní úraz vůbec jedná. Ani v jednom případě shodou náhod nebyl žádný svědek a stalo se to i mimo kamerové záznamy.

A jak to dopadlo?

Poté, co se do toho vložila pojišťovna, aby případný pracovní úraz odškodnila, bylo zjištěno, že popisovaný děj neodpovídá zraněním zaměstnance. Nakonec zaměstnanec „kápl božskou“ a přiznal, že spadl na zahradě ze žebříku při sběru jablek. Pokud totiž zaměstnanec marodí pro úraz, který utrpěl ve svém volnu, nemá nárok na žádné odškodnění. Pokud jej ale utrpí při výkonu práce, obvykle mu jeho útrapy pojišťovna zaměstnavatele odškodní výše uvedenými plněními.

Výsledek

Pojišťovna vyhodnotila jednání zaměstnance jako pokus o pojistný podvod.

Doporučení pro zaměstnavatele:

Někteří zaměstnanci jsou bohužel zvláště v současné době v tíživé finanční situaci. Pokud se vám nezdá průběhový děj pracovního úrazu, upozorněte zaměstnance na případná rizika, pokud úmyslně zatají či zkreslí údaje. Možná si pak vzpomene, že o pracovní úraz vlastně nešlo. A vy mu pomůžete vyhnout se nepříjemné zkušenosti s policií.

Samozřejmě tento článek nemá jakkoli poškodit zaměstnance, kteří pracovní úraz skutečně utrpěli a pro zaměstnavatele a zejména zaměstnance není nic příjemného toto v praxi řešit.

JUDr. Irena Valíčková, MBA - je zakládající partnerka advokátní kanceláře Valíček & Valíčková. S manželem JUDr. Adamem Valíčkem pořádají pravidelná školení v oblasti pracovního práva, kterými prošlo více než 15 000 účastníků. Valíček & Valíčková, advokátní kancelář poskytuje široké portfolio služeb v těchto právních oblastech - pracovní, trestní, zdravotnické, finanční, obchodní, nemovitosti, oddlužení, vymáhání pohledávek, občanské, rodinné, GDPR, stavební a whistleblowing.